Leltáriszám Szerző Cím
Cd 24 Diafilmtár 50 teljes diafilm
Cd 17 Tények könyve Archívum 88-89-90-91-92-93-97-2001
Cd 88 Tótfalusi István A Könyvek Könyve Hangos-képes biblianem csak gyerekeknek
Cd 100 Mályusz Elemér és Borsa Iván A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa Zsigmond kori oklevéltár
Cd 19 Pintér Jenő, Beöthy Zsolt, Czigány Lóránt A magyar irodalom története
Cd 96   A magyar irodalom története kezdetektől 1975-ig
Cd74   A magyar labdarúgás története
Cd 27   A Magyar Nemzet hadtörténelme
Cd 26 Szilágyi, Szalay-Baróti, Hóman- Szekfű, A Magyar Nemzet története
Cd 72 Asztalos Miklós A magyar nemzet története
Cd 95   A magyar nyelv értelmező szótára 1959-1962
Cd 97 Móser Zoltán A magyar történelem dalban elbeszélve (6 óra MP3 hanganyag)
Cd 23 Nagy Géza, Nemes Mihály A magyar viseletek története
Cd 36 Pannon Enciklopédia A magyarság kézikönyve
Cd 94 Vargyas Lajos A Magyarság Népzenéje
Cd 83 Akadémiai Kiadó A múlt magyar tudósai
Cd 85 Szöveges hipertextes adatbázis A Pallas Nagy Lexikona
Cd 89 Országgyűlési Napló A plenáris ülések jegyzőkönyvének teljes szövege 1990-2006
Cd 22 Gondolattár Aforizmák, szállóigék, idézetek
Cd 32 Brehm Az állatok világa
Cd 62 Menjünk világa Az Egyesült államon Nemzeti Parkjai
Cd 90   Az Európai Folklór Intézet kiadványa
Cd 47 Magyar Országos Levéltár Az MSZMP központi vezető szervei üléseinek napirendi jegyzékei
Cd 102   Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben
Cd 91 Klasszikus zenetár Barokk Oratóriumok
Cd 86 A bibliatudomány elektronikus könyvtára Bibliatéka
Cd 44 Miskolci Egyetem Erdélyi Királyi Könyvek 1-9. kötet 1581-1610
Cd 45 Miskolci Egyetem Erdélyi Királyi Könyvek 10-19. kötet 1614-1635
Cd 87 Károli Hangzó Biblia: Újszövetség
Cd 39 Magyar Országos Levéltár Királyi Könyvek 1-9. kötet 1527-1647
Cd 41 Magyar Országos Levéltár Királyi Könyvek 10-17. kötet 1647-1683
Cd 42 Magyar Országos Levéltár Királyi Könyvek 18-26. kötet 1682-1703
Cd 43 Magyar Országos Levéltár Királyi Könyvek 27-38. kötet 1703-1740
Cd 40 Magyar Országos Levéltár Királyi Könyvek 39-47. kötet 1740-1767
Cd 98   Kossuth Lajos hírlapírói munkássága
Cd 99 Arcanum életműsorozat Kossuth Lajos összes munkái
Cd 35   Kutyatár
Cd 34 Herman Ottó, Chernel István Madaraink
Cd 31 Könyv és sajtótörténeti folyóirat Magyar Könyvszemle
Cd 53 Engel Pál Magyar Középkori Adattár 1301-1457
Cd 20 Domanovszky Magyar művelődés története
Cd 37 Pannon Enciklopédia Magyar nyelv és irodalom
Cd 25 Magyar történelmi társulat Magyar történeti életrajzok
Cd 15 Pannon Enciklopédia Magyarország állatvilága
Cd 48 Nagy Iván Magyarország családai
Cd 38 Pannon Enciklopédia Magyarország földje
Cd 101   Magyarország középkori digitális okmánytára
Cd 28   Magyarország vármegyéi és városai I.
Cd 29   Magyarország vármegyéi és városai II.
Cd 30   Magyarország vármegyéi és városai III.
Cd 49 Nagy Iván, Csergheö Géza, Barczay Oszkár, Ivan Bojnicic Magyarország, Horvát-Szlavónia és Erdély nagy címerkönyve
Cd 46 Magyar Országos Levéltár Minisztertanácsi ülések napirendi pontjai 1867-1944
Cd 92 Klasszikus zenetár Orgonaművek
Cd 82 dativus Óriásszótár és Fordítást segítő szoftver
Cd 16   Országgyűlési napló 1990-2002
Cd 105 A magyar ipar képeskönyve Patinás gyárak – ipari emlékek
Cd 93 Klasszikus zenetár Romantika
Cd 84 Tótfalusi István Szó-tár-lat Szótárak és lexikonok
Cd 54 Magyar Országos Levéltár Településeink címeres pecsétjei
Cd 52 A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság Közlönye Turul 1883-1900
Cd 51 A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság Közlönye Turul 1901-1921
Cd 50 A Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság Közlönye Turul 1922-1950
Cd 21   Vasárnapi Ujság 1854-1860
Cd 71 Mindentudás Egyeteme Tudományos Kht. Világosság XLV évfolyam 2004/8-9
Cd 33 Hoffmann-Wagner, Rapaics Virágaink
Cd 18   Who's who in Europe 2003