Békés Megyei Népújság 16. évf. 107. (1961.05.09)

Sárréti parasztfiatalok kollégium-avatása Szeghalmon
Vasárnap délelőtt Szeghalmon szocialista kollégiummá avatták a Sárrét parasztfiataljainak nevelését harminc éve szolgáló Budai Nagy Antal középiskolai diákotthont. A Sárrét termelőszövetkezeti községeiből itt tanuló 35 parasztfiatal tanulmányi átlaga rendszeresen meghaladja a gimnázium átlagát. A fiúk magatartása példás, testvéri szövetségben vannak a termelőszövetkezeti KISZ-szervezetekkel, rendszeresen eljárnak a kollégium ideológiai előadásaira, sokat adnak az önképzésre.
Vasárnap a kollégiummá-avatás ünnepén megjelentek a párt, a tanács és a KISZ megyei képviselői, a szülők, a termelőszövetkezeti vezetők, több mint négyszázan. A diákotthon három évtizedes munkájáról dr. Pásztor József tanár, a diákotthon első igazgatója emlékezett meg. A KISZ-központ zászlaját Szabó Ferenc, a KISZ Központi Bizottságának tagja adta át. A diákok színvonalas műsorral szórakoztatták a kedves vendégeket.

Szerző: nmvkadmin | Közzétéve: , telt el a közzététel óta

Békés Megyei Népújság 16. évf. 105. (1961.05.06)

Kollégiumi avató ünnepségre kész a szeghalmi fiú-diákotthon
(Tudósítónktól)
Május 7-én délelőtt tartja kollégiumi avató ünnepségét a szeghalmi fiú-diákotthon. A diákotthon három évtizedes munkájáról dr. Pásztor József, az otthon első igazgatója beszél majd az ünnepségen. Az avató ünnepség alkalmával adják át ti KISZ Központi Bizottság zászlaját is az otthon tanulóinak. Az ünnepségre meghívják azokat a régi tanulókat, akik az otthon lakói voltak, vagy az iskolában tanultak. Többek között meghívják Fehér Lajos elvtársat, az iskola volt növendékét is. Az ünnepség résztvevői délután a diákotthon tanulói által adott műsort nézik meg.

Szerző: nmvkadmin | Közzétéve: , telt el a közzététel óta

Békés Megyei Népújság 16. évf. 102. (1961.05.03)

Szeghalmon
Az ünnepség már április 30-án megkezdődött a KISZ-fiatalok lampionos felvonulásával. Nagy esemény volt a községben az MHS- fiatalok által első ízben megrendezett tűzijáték, amelyet több ezer ember nézett meg. A tűzijáték után csónakfelvonulást is rendeztek. Május elsején a rossz időjárás ellenére is több mint 3000 ember gyűlt össze a felvonuláshoz. Különösen szépek voltak az Újbarázda Termelőszövetkezet ötös-fogatai és a lovasok felvonulása. Délután sportműsor és este a művelődési házban reggelig tartó bál volt.

Szerző: nmvkadmin | Közzétéve: , telt el a közzététel óta

Békés Megyei Népújság 16. évf. 100. (1961.04.29)

Állami gazdasági dolgozók külföldre látogatnak
(Tudósítónktól)
A szeghalmi Halaspusztai Állami Gazdaság ebben az évben több dolgozót küld tapasztalatcserére külföldre. Az első 8 tagú csoport április 24-én indult el. 18 dolgozó a Szovjetunióba, 10 pedig Csehszlovákiába látogat el ebben az évben. A gazdaság vezetői terveznek ötnapos belföldi társas utazást is, amelyen 100 gazdasági dolgozó vesz részt.

Szerző: nmvkadmin | Közzétéve: , telt el a közzététel óta

Békés Megyei Népújság 16. évf. 97. (1961.04.26)

Zászlót kapott a legjobb KISZ-szervezet a szeghalmi járásban
(Tudósítónktól)
Április 21-én tartotta záróim- népségét a Szeghalmi Állami Gazdaság akasztó-pusztai üzemegységének KISZ-szervezete. Az összefoglalón 34 fiatal számolt be a tanfolyamon tanultakról, A vizsga után a résztvevők szellemi vetélkedést rendeztek, majd Papp József, a KISZ járási munkatársa beszélt a fiatalokhoz. Értékelte az alapszervezet munkáját és elmondotta, hogy úgy a szervezeti életben, mint a társadalmi munkában és a fiatalok oktatásában a járásban a legjobb eredményt érték el. Jó munkájukért a KISZ járási bizottsága nevében zászlót adott át. A tanfolyamon a legjobb eredményt Erdei László, Ladányi János, Vitális Margit és Tar Eszter érte el.

Szerző: nmvkadmin | Közzétéve: , telt el a közzététel óta

Békés Megyei Népújság 16. évf. 94. (1961.04.22)

Népújság-napok
175 új előfizető Szeghalmon
Igen eredményes agitációs nap zajlott le csütörtökön Szeghalmon és ez a községi, valamint a járási pártbizottság segítségének, nem utolsósorban pedig annak a csaknem 100 népnevelőnek köszönhető, akik odaadóan részt vettek az előfizetőket gyűjtő munkában. A szeghalmi aktivisták ezúttal sem tagadták meg magukat. Ha lehet egyáltalán ilyen módon értékelni: megyei elsők lettek az előfizetés gyűjtésében, mert eddig a legtöbb új olvasót ők szerezték a Népújságnak.
De nemcsak ezért volt hasznos és eredményes ez a nap. Hanem azért, mert elsősorban saját ma- j guk és rajtuk keresztül azok is, akiket felkerestek, közelebb jutottak a megyei párt-sajtóhoz. Következésképpen Szeghalmon ezzel is sikerült szélesíteni a párt és a dolgozók kapcsolatát.
A népnevelő-munka után az élvtársak beszámoltak tapasztalataikról és sok hasznos javaslatot mondtak el, amellyel sokrétűbbé lehet tenni a szerkesztési munkát. Felvetődött annak a gondolata is, hogy a községben megalakuljon a Népújság Barátainak Köre. amelynek tagjai tudósításokkal, leveleikkel, esetleg irodalmi alkotásaikkal kapcsolódnának bele a lap szerkesztésébe.
Az ankét résztvevői felszólalásaikban is mély érdeklődést tanúsítottak a nemzetközi helyzet iránt. Táviratot fogalmaztak meg a kubai eseményekkel kapcsolatban. A távirat szövege így hangzik:
„A szeghalmi dolgozók éberen figyelik a nemzetközi helyzet alakulását, a kubai nép sikeres harcát a napokban végrehajtott intervenciós támadással szemben. Örülünk a kubai nép győzelmének és követeljük, hogy a Biztonsági Tanács akadályozza meg az esetleges újabb beavatkozási kísérleteket. Szigorúan vonják felelősségre és büntessék meg a felelős személyeket, továbbá bélyegezzék meg az intervencióért felelős USA-kormányt.”

Szerző: nmvkadmin | Közzétéve: , telt el a közzététel óta

Békés Megyei Népújság 16. évf. 91. (1961.04.19)

Kézilabda
Női I. osztály
Szeghalmi Petőfi—Endrődi Spartakusz 3:2 (2:1) Endrőd. V.: Balogh. Gd.: Bakó I. 2, Nagy, illetve Uhrin 2.
Férfi I. osztály
Szeghalmi Petőfi—Endrődi
Spartakusz 12:11 (6:5) Endrőd. V.: Balogh. Gd.: Esztergály, Jenovai, Bress, Mihalik 3—3, illetve Fa- gyas 6, Varjú 2, Szakálas, Kaler- csik, Jambrik.

Szerző: nmvkadmin | Közzétéve: , telt el a közzététel óta

Békés Megyei Népújság 16. évf. 80. (1961.04.06)

Május 1-én nyitják meg az új járási könyvtárat Szeghalmon
(Tudósítónktól)
Egy régi épület átalakításával új helyiséget kapott Szeghalmon a járási könyvtár. Az épület tatarozására és átalakítására a járási tanács 30 ezer forintot biztosított és jelentős anyagi segítséget adott a községi tanács is. Az új könyvtár öt helyiségből áll, melyben az olvasók „szabad polcos” választással kölcsönözhetik a kedvükre való könyveket. A könyvtárhoz megfelelő irodahelyiség és raktár is tartozik. Felújítják a könyvtár berendezését is. Az így átépített és rendbehozott helyiséget előreláthatólag május l-én adják át rendeltetésének.

Szerző: nmvkadmin | Közzétéve: , telt el a közzététel óta
Skip to content