Békés Megyei Népújság 4. évf. 21. (1959.01.25)

– SZAZTIZENHÉTEZER LÁTOGATÓ
Szeghalmon a legutóbbi tanácsülésen a község népművelési oktatási tervét vitatták meg. A moziüzem vezetősége elmondta, hogy 1958-ban 117 ezren látogatták a mozielőadásokat. Az értekezleten tervbe vették, hogy a márciusban megrendezésre kerülő szovjet film ünnepét jól előkészítik és legjobb filmeket rendelik meg.

Szerző: nmvkadmin | Közzétéve: , telt el a közzététel óta

Békés Megyei Népújság 4. évf. 19. (1959.01.23)

A szeghalmi úttörők könyve
Nap mint nap kedves kis virágcsokros úttörők keresik fel a szeghalmi 19-es veteránokat, hogy elbeszélgessenek velük és akkori élményeiket papírra jegyezzék.
Fülöp Hona nevelőnő elmondotta, hogy február 15-re szeretnék feldolgozni a szeghalmi öreg harcosok élettörténetét és könyv formájában „Hősök könyve” címmel kiadni.
Ebben a munkában különösen két őrs veszi ki a részét. Tóth Margit VII. osztályos „Hattyú” és Mészáros Margit VIII. osztályos tanuló „Sárgarigó” nevű őrs tagjai.
A kis úttörők ezen kívül a járás területén is szeretnék a többi úttörőknek bemutatni, hogy hogyan küzdöttek apáink azért, amit most szabadon és boldogan építünk: a szocializmus ügyét.

Szerző: nmvkadmin | Közzétéve: , telt el a közzététel óta

Békés Megyei Népújság 4. évf. 16. (1959.01.20)

A szeghalmi asszonyok a hidegháború megszüntetését követelik
A szeghalmi nőtanács a napokban nőnapot tartott, melyen több mint száz édesanya vett részt. Dr. Czina Géza, a tüdőgonddozó intézet főorvosa előadásában az atomsugárzás romboló hatásáról beszélt. Dr. Pásztor Józsefné, a nőtanács elnöke a nemzetközi helyzetet ismertette. Az előadások után az asszonyok elhatározták, hogy aláírásaikkal is tiltakoznak az atombomba-robbantási kísérletek ellen, s követelik, hogy a Szovjetunió békekezdeményezéseit fogadják el, és szüntessék meg a hidegháború politikáját a nyugati imperialista körök.

Szerző: nmvkadmin | Közzétéve: , telt el a közzététel óta

Békés Megyei Népújság 4. évf. 15. (1959.01.18)

Több mint 29 millió forint a Békés megyei utak korszerűsítésére
Az egyre növekvő közúti forgalom az eddiginél sokkal jobb közlekedési útviszonyokat igényel. A hódmezővásárhelyi és a debreceni közúti igazgatóság a lehetőségekhez mérten, eddig is igyekezett minél jobbá, korszerűbbé tenni a Békés megyei utakat. A napokban készült el mindkét igazgatóság útfejlesztési terve az 1959-es évre. A hódmezővásárhelyi igazgatóság saját hatáskörén belül 10 millió forint értékű útjavítói és karbantartási munkát végez. Ezenkívül a Hódmezővásárhelyi Közúti Üzemi Vállalattal 14 millió 252 ezer 386 forint értékű javítási és korszerűsítési munkát végeztet. A békéscsaba—szeghalmi útszakasz korszerűsítése (betonozása) mintegy 8 millió forintba kerül. Portalanítják többek között a gyula—szeghalmi, a gyula—furtai, a szentes—szarvasi utakat és mintegy 1200 méter hosszúságban a pusztaföldvári bekötőutat. A portalanítás költségvetése 230 391 forint. Úthengerlésekre és korszerűsítésekre 3 047 000 forint, az orosháza—kevermesi út, továbbá a gyula—furtai és a geszti bekötőút alapjának szélesítésére 1 189 202 forint költség van előirányozva.
A Debreceni Közúti Igazgatóság saját erőből 1 705 000 forint értékű munkát végeztet Békés megye területén. Ugyanakkor a Debreceni Közúti Üzemi Vállalattal 3 373 000 forint értékű javítási és korszerűsítési munkát csináltat. Többek között 10 centiméter vastagon terítik meg zúzott kaviccsal a kőröszakáll—zsadányi utat, s portalanítják a karcag—füzesgyarmati utat. A két igazgatóság összesen 29 330 826 forintot fordít Békés megye közúti hálózatának javítási, korszerűsítési és fenntartási munkálataira.

Szerző: nmvkadmin | Közzétéve: , telt el a közzététel óta

Békés Megyei Népújság 4. évf. 13. (1959.01.16)

Újjászervezték a szeghalmi Magyar Honvédelmi Sportszövetséget
Szeghalmon a községi pártbizzotság kezdeményezésére az MHS-ban új vezetőséget választottak, melynek elnöke Szegedi Elek, titkára pedig Drusza József lett.
Az új vezetőség 1959. évi január hó 13-án, kedden este 6 órakor meghívta a tömegszervezetek vezetőit, ahol ismertette az MHS munkáját és feladatát.
A megbeszélésen legtöbbet a tagtoborzással foglalkoztak es a szervek vezetői ígéretet tettek, hogy segíteni fognak. Továbbá javaslatot tett a szakkörök megszervezésére. Horváth János, a járási tanács vb. elnökhelyettese javasolta az úszószakkör létrehozását is, melynek vezetését rózsa Dezső, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója vállalta el.

Szerző: nmvkadmin | Közzétéve: , telt el a közzététel óta

Békés Megyei Népújság 4. évf. 13. (1959.01.16)

Hatvan aktíva az elmúlt évről
A szeghalmi járási Hazafias Népfront Bizottság meghívására január 14-én, szerdán délelőtt mintegy 60 aktíva gyülekezett össze a járási tanács kultúrtermében, hogy megvitassa a Hazafias Népfront munkáját és az 1959. évi feladatokat.
Molnár Erzsébet, a járási Hazafias Népfront titkára tartotta meg a beszámolót, aki az elmúlt év eredményeit ismertette. Elmondotta, hogy a szeghalmi járás népfront bizottságai az elmúlt évben jól dolgoztak. Munkájuk eredménye a tanácsválasztásokon domborodott ki, amikor mozgósítani tudták az egész lakosságot. Ugyanakkor eredményes munkát végeztek a békebizottsági kisgyűlések megszervezésénél is.
A beszámoló után Sándor Jenő, a járási Hazafias Népfront elnöke a jó munkát végzett községi aktíváknak mintegy húsz könyvjutalmat adott át. Többek között jutalmat kaptak Uhrin Lajos körösladányi, Szebelley Ferenc bucsai, Zsadányi Károly kertészszigeti, Ágoston Károly vésztői, Császi Gyula körösújfalui, B. Major János szeghalmi vezetőségi tagok.

Szerző: nmvkadmin | Közzétéve: , telt el a közzététel óta
Skip to content