Nagy Miklósról

NAGY MIKLÓS (1893-1975)
Bihar megyében született Mezősason, 1893. december 13-án. Értelmiségi családból származik. Apai ágon dédapja, nagyapja falusi tanítók voltak, édesapja községi jegyző. Anyai ágon nagyapja mérnök, dédapja jónevű ügyvéd.
A mezősasi népiskolában végezte el a négy elemit.
Nagy Miklós 1903-ban szalontai gimnazista lett. . Nyolc nagyon kedves és szép esztendőt élt át Szalontán, jeles érettségivel és felejthetetlen élményekkel búcsúzott a várostól.

1911 őszén beiratkozott Budapesten a Pázmány Péter Tudományegyetem matematika-fizika szakára. Az egyetemi előadók közül Eötvös Lórándra emlékezett szívesen. Egyetemi harmadéves korát Münchenben töltötte, a negyediket Lausann-ban.
Egyetemi tanulmányait félbeszakította az első világháború. 36 hónapig az első vonalban harcolt, Doberdónál, Volhyniában, végül Piave mellett került olasz fogságba. 1919-ben szabadult a fogságból.
Pesten folytatta egyetemi tanulmányait, és még a tanulmányai befejezése előtt már Mezőtúron kapott tanári állást.
Itt ismerkedett meg feleségével Lányi Pálmával, akivel 1923-ban kötött házasságot.

A véletlen folytán ismerkedett meg a pályázati hirdetménnyel, hogy Szeghalmon a megnyitásra kerülő új gimnáziumba igazgatót keresnek, melyet megpályázott, el is nyert.
1926-ban érkezett a feleségével Szeghalomba. A Szeghalmon eltöltött 20 esztendő volt Nagy Miklós életének legtermékenyebb, leggazdagabb és legérdekesebb szakasza. Két évtizedig igazgatja a szeghalmi református Péter András Gimnáziumot, melynek tulajdonképpen második alapítója.: az épületek felépítője, a gimnázium és mezőgazdasági középiskola kifejlesztője.
Az általa összeválogatott tehetséges és kiváló képzettségű, fiatalos dinamizmussal dolgozó tantestület élén a gimnáziumot szinte mintaiskolává, Szeghalmot pedig a Sárrét kulturális központjává szervezi.
Kiadatja Sinka István és Hegyesi János első verseskötetét.

A második világháború után Tildy Zoltán hívja államtitkárnak a Vallás- és Közoktatási Minisztériumba, amit el is fogad. E poszton végzett munkájában is sokat tett a Sárrétért, kulcsszerepe volt abban, hogy Békés-Tarhoson létrejött Magyarország első állami ének-zenei általános iskolája.
A fordulat után, 1948. VI. 13.) nem tarthatta meg állását, ezek után nehéz anyagi körülmények között élt, csak a hatvanas években kaphatta vissza tanári és államtitkári nyugdíját.

Tudományos és közéleti érdeklődését élete végéig megőrizte. Mindig különös szeretettel fordult figyelme a szeghalmi gimnázium s annak régi és új diákjai felé.
Tudós tanítványával Fényes Imrével együtt könyvet adott ki „Mikrofizika” címen (1959), beszédet mondott a róla elnevezett, a Péter András-öregdiákok által alapított középiskolai tanulmányi ösztöndíj első kiosztásakor (1969) majd örökszép szavakkal vett búcsút az öregdiákoktól a Kárpátiában, akik ünnepélyesen köszöntötték 80. születésnapján (1973).

Meghalt Budapesten, 1975. május 13-án, temették Szeghalmon , május 24-én, Péter András halaspusztai mauzóleumába.

A polgári demokrata Nagy Miklós maradandót alkotott iskolaszervezői, pedagógiai és társadalompolitikai tevékenységéve

Szerző: nmvkadmin | Közzétéve: , telt el a közzététel óta

Könyvtár története

1949-2011

A könyvtár 1949-ben létesült a népkönyvtár-mozgalom keretében. 1952-től községi könyvtárként működött tovább. Többszöri helyváltoztatás után 1958-ban kapta meg az akkori Béke (ma Tildy Zoltán) utcai üzletház egyetlen helyiségét. Ugyanebben az évben járási intézmény lett, s ebben a minőségben fokozatosan elfoglalta az egész épületet. 1960-ban olvasóteremmel és raktárhelyiséggel bővítették.1977-ben egy jelentősebb felújítás során a teljes alapterület – 270 m2 – az intézmény használatába került. Az elhelyezést ezzel akkor 5 évre kívánták megoldani, amiből 20 év lett. A szinte azonnal jelentkező túlzsúfoltságot az épülethez 1980-ban hozzátoldott faházraktár is csak átmenetileg enyhítette. Az egykori üzletház és lakás már 1958-ban kb. száz éves építmény volt, amit eredeti funkciójában is többször átalakítottak, így rossz állaga miatt a könyvtári célra végrehajtott rekonstrukciók ellenére soha nem felelt meg rendeltetésének.

1967 körül a gyermek részleget a túlzsúfoltság enyhítése érdekében kiköltöztették, a utána az 1990-es visszatelepítésig három helyen is működött, 100-150 m2 alapterületen. A két részleg újbóli összevonásának gazdasági okai voltak. Az ezzel járó további megszorító intézkedések (létszámleépítés, költségelvonás, a nyitva tartás korlátozása) súlyosbították a korábbi keserves állapotokat, és az utóbbi bő fél évtizedben csaknem ellehetetlenítették az intézmény munkáját.

A könyvtár 1971-től nagyközségi és járási, 1984-től pedig városi közművelődési könyvtárként működik.

A 70-es évek intenzív városfejlesztő programja ellenére az elmúlt két évtized tanácsi, mai önkormányzati szervei nem fordítottak elég gondot a település könyvtárügyének véglege megoldására, annak ellenére, hogy számos terv és elképzelés született a könyvtár megfelelő elhelyezésére. Az üggyel foglalkozó testületek az egyik választási ciklusról a másikra halasztották az ügy megoldását, mígnem 1993-ban döntés született az üresen álló, 440 m2 alapterületű volt szolgáltató ház könyvtári célokra történő átalakításáról. Sokáig úgy tűnt, ez is csak terv marad, mert anyagiak hiányában nem kezdődhettek el a munkálatok. 1996-ban azonban a város költségvetéséből három millió forintot szántak erre a célra, amit később hét millióra módosítottak. A rekonstrukció közel egy évig tartott, azzal a reménnyel, hogy addig az intézmény az eredeti helyén működhet, a Tildy utcában. Az új épület átadását 1996. szeptember 1-jére tervezték, de a város időközben beállott anyagi nehézségei miatt a határidőt nem lehetett betartani.

A könyvtár az új épületbe 1997 januárjában költözött be. A kétszintes épület átalakítási munkálatai nyomán kellemes környezet fogadta a látogatókat: Impozáns, egybefüggő, szép, világos terek. Az épület jól funkcionáló, praktikusan kialakított járulékos helyiségek tették használhatóvá. A berendezésnél kizárólag a régi bútorokkal lehetett számolni – amit felújítottak -, de kevésnek bizonyult. A jelentős alapterületű növekedés ellenére az állomány több mint 50 %-a továbbra is a raktárban volt. Ez a 20-25 ezer kötetnyi hasznos anyag az épület egyik legfrekventáltabb – de elkülöníthető – helyiséget foglalta el ahelyett, hogy az olvasók közvetlen használhatták volna.

1997. augusztus 20-án történt meg az épület ünnepélyes átadás névadása és a névadó Nagy Miklós (a helyi gimnázium alapító igazgatója, a település szellemi életének jelentős egyénisége volt) emléktáblájának felavatása.

A Város központjában lévő épület – közel ötven év után – méltó körülményeket biztosított a város és környéke olvasóközönségének.
2011-2012

2010-2011-ben Szeghalom Város Önkormányzata egy DAOP-os pályázat keretében felújította a Sétakertben levő D’ Orsay kastélyt, melyet könyvtári és múzeumi funkcióval kívánt megtölteni. 2011 évben egy képviselő-testületi határozattal a képviselők összevonták a könyvtárat a múzeummal, és az összevont intézmény Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény néven funkcionál az új épületben. A könyvtár a múzeum költözése 2011-ben lebonyolódott.

A könyvtár a költözés után 2011. július 4-én nyitotta meg újra kapuit a kastély déli és nyugati szárnyában az eddiginél nagyobb és a mozgáskorlátozottak, idősek számára ideálisabb helyen, a múzeum egy része a északi szárnyba költözött, mely 2012. március 15-én nyitotta meg kapuit a látogatók előtt.. A klasszicista stílusú teljesen felújított épület gyönyörű színfoltja a városnak és immár méltó helyett biztosít az összevont intézménynek.

Szerző: nmvkadmin | Közzétéve: , telt el a közzététel óta

Pálfi János Emlékalapítvány Szeghalom olvasáskultúrájáért

A Pálfi János Emlékalapítvány Szeghalom olvasáskultúrájáért 1999. márciusában jött létre Pálfi Jánosné sz. Eiler Anna szeghalmi lakos 500.000 Ft-os adományából, melyet később még 500.000 Ft-tal kiegészített elhunyt férjének, Pálfi Jánosnak emlékére.

Alapítók Pálfi Jánosné, és a Nagy Miklós Városi Könyvtár.

Az alapítvány főbb céljai:

– Könyvtár állományának fejlesztése.
– A könyvtárban folyó helyismereti kutatómunka eredményeinek nyomtatásban történő megjelentetése.
– Pálfi János emlékének ápolása érdekében, oly módon, hogy a vásárolt vagy megjelentetett dokumentumokat a könyvtár köteles a Pálfi János emlékalapítvány nevével ellátott bélyegzővel hitelesíteni.
– Közművelődési tevékenység.

Az alapítvány működése óta számos helyismereti kiadványt sikerült megvásárolni, valamint az alapítvány közreműködésével helyi alkotók könyveinek kiadására is lehetőség nyílt.

Az Alapítvány munkáját támogatói jegyek és/vagy adójának 1%- ával segítheti!

Adószám: 18381494-1-04

Szerző: nmvkadmin | Közzétéve: , telt el a közzététel óta

Békés Megyei Népújság 4. évf. 156. (1959.07.05)

Névadó ünnepély a szeghalmi I. számú iskolában

A szeghalmi I. számú iskola tanulói a tanévzárás alkalmával, a bizonyítványok kiosztásakor megtartották az iskola névadó ünnepségét is.
Miklósvári László iskolaigazgató tanévzáró beszédében közölte az úttörők kérését, hogy az 1945-ben egy németországi internáló táborban hősi halált halt Vígh Matild szeghalmi ifjú kommunista emlékére iskolájukat „Vígh Matid” Általános Iskolának nevezzék el.
A névadó ünnepségen a mártírhalált halt lány idős szülei is jelen volták. A 76 éves apa könnyezve mesélte el az úttörőknek és tanulóknak leánya küzdelmes életét, aki az akkori illegális kommunista pártban harcolt a munkások jobb életéért. Soós Aladárné nevelő is részletesen beszélt a volt szeghalmi mártírleány életéről.
Az úttörők és diákok nagy figyelemmel kísérték a beszámolót és elmondották, hogy méltók lesznek Vigh Matild nehéz, küzdelmes életéhez.
Az ünnepség után az idős szülők, valamint a r c, tanács és az iskola képviselői koszorút helyeztek el az iskola falán levő emléktáblára.

Szerző: nmvkadmin | Közzétéve: , telt el a közzététel óta

Munkatársak

Koczó Éva igazgató: konyvtar.szeghalom@gmail.com
Bihari Edit könyvtáros:
Faragóné Szivos Edit könyvtáros asszisztens:
Kiss Béláné könyvtáros:
Szabóné Farkas Irma könyvtáros asszisztens:
Kele József muzeológus:
Hajdú Klára muzeológus:

Szerző: nmvkadmin | Közzétéve: , telt el a közzététel óta

Küldetésnyilatkozat

  • A Nagy Miklós Városi Könyvtár elsősorban Szeghalom lakossága számára nyújt korlátlan hozzáférést az írott, az audiovizuális, és az elektronikus információkhoz küldetése az információs esélyegyenlőség biztosítása.
  • Őrzi és ápolja a könyvtár hagyományos értékeit, viszont felismeri és használja az új technológiai alkalmazásokat.
  • A könyvtár együttműködik a fenntartóval, más könyvtárakkal, általános- és középiskolával, más kulturális intézményekkel.
  • Folyamatosan bővül a használók igényeit figyelembe vevő dokumentum állománya, és a korszerű megújuló szolgáltatásai.
  • A saját eszközeivel támogatja az egész életen át tartó tanulást.
  • Közművelődési tevékenységével aktív részese a város szellemi életének törekszik az esélyegyenlőség megteremtésére pl. a fogyatékossággal élők, etnikai kisebbség tekintetében.
  • Hozzájárul a szabadidő hasznos és kellemes eltöltéséhez, a könyvtár egy olyan hely ahol minden felhasználó megbecsült és fontos személy.
  • A könyvtári munkát a szakmai és emberi tekintetben is a legmagasabb szinten végzi.
Szerző: nmvkadmin | Közzétéve: , telt el a közzététel óta

Könyvtárhasználati szabályzat

Jelen szabályzatot Szeghalom Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 68 § a) pont felhatalmazása alapján e törvény rendelkezésének figyelembe vételével a következők szerint határozza meg: A Nagy Miklós Városi Könyvtár általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár, gyűjteményeihez, szolgáltatásaihoz való hozzáférést állampolgári jogon biztosítja.

Székhelye.
5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 2.
Telefon: 66/371-953
Fax: 66/371-953
A könyvtár internet elérhetősége:
http://szeghalomkonyvtar.hu
Általános email-címe: konyvtar.szeghalom@gmail.com
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 9.00-17.00 óra
Szombat: 8.00-12.00 óra

I. Általános szabályok

a könyvtár látogatása – valamennyi könyvtárhasználó érdekében csak megfelelő öltözékben és az alapvető higiénés szabályok betartásával lehetséges. Zavaróan hiányos öltözék, piszkos megjelenés esetén a könyvtár személyzete felkérheti az érintett látogatót a könyvtárból való távozásra
Az olvasói terekben étkezni tilos.
Mobiltelefonok használata kizárólag a könyvtár földszinti előterében, a látogatók és könyvtári szolgáltatások zavarása nélkül engedélyezett.
Dohányozni az intézmény területén belül nem lehet.
A dokumentumok és használati tárgyak épségét meg kell óvni.
A könyvtár területén hirdetések, közlemények csak az intézmény vezetőjének engedélyével függeszthetők ki, vagy helyezhetők el.
A könyvtár rendjét megszegő, a használat szabályait be nem tartó olvasótól a szolgáltatások ideiglenesen, vagy véglegesen megvonhatók.
A látogatók panaszaikkal, vagy javaslataikkal felkereshetik a felnőtt olvasószolgálati munkatársat, vagy a könyvtár vezetőjét.

II. Könyvtárhasználat

A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri.
A használók lehetnek

Könyvtári tagok: könyvtári tagokká válnak azok, akik személyi adataikat megadják, azokat igazolják, és a tagdíjat befizetik.
Könyvtári látogatók: a látogatók csak szolgáltatások adott körének ingyenes, igénybevételére jogosultak

A könyvtárhasználat feltételei

könyvtárhasználat nyilvántartásba vételhez kötött. Az ehhez kötelezően közlendő adatok: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma (1997. évi CXL. tv. 57. § (1).
A 18 éven aluli használó könyvtári tagságához szülőjének, gondviselőjének, 18 éven felüli magyar állampolgárnak, mint jótállónak a kezessége, írásos hozzájárulása szükséges. A jótálló adatait a jótálló nyilatkozaton fel kell tüntetni.
Külföldi állampolgár tagságához ideiglenes tartózkodási engedélyének és útlevelének bemutatása szükséges. Az ideiglenes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi állampolgár könyvtári tagságához 18 éven felüli magyar állampolgár kezessége szükséges.
A statisztikai nyilvántartás számára a könyvtár kéri a foglalkozás és a munkahely megnevezését, tanuló esetében az oktatási intézmény nevét.
Az adatok valódiságát személyi igazolvánnyal, útlevéllel tartózkodási engedéllyel, diákigazolvánnyal kell igazolni. Az intézmény felhívására azokat bemutatni szükséges.
Az olvasó a beiratkozással egyidejűleg hozzájárul személyi adatainak rögzítéséhez és annak kezeléséhez..
A könyvtár a személyi adatokat kizárólag az olvasói nyilvántartás számára kéri, illetéktelen személynek vagy szervnek azokat át nem adja.
Az olvasó bármikor betekinthet az őt érintő nyilvántartásba, tartozásáról listát kérhet.
Ha az olvasó tagságát megszünteti – és nincs tartozása, vagy díjhátraléka a könyvtár felé, adatait töröljük az olvasó nyilvántartásból.
A személyi adatváltozás bejelentése a könyvtárhasználó, a változás átvezetése a könyvtár kötelessége.

III. A könyvtár szolgáltatásai

A könyvtári látogatók számára ingyenesen biztosított szolgáltatások

Egyéni és csoportos látogatások, könyvtárhasználati bemutatók, foglalkozások.
A folyóirat olvasóban elhelyezett napi- heti- lapok, folyóiratok olvasása
A könyvtár gyűjtőköréről, és szolgáltatásairól adott információk.
Más könyvtárak állományáról, szolgáltatásairól a könyvtári rendszerről és együttműködési területekről adott információk.

Könyvtári tagsággal igénybe vehető szolgáltatások

Beiratkozáshoz kötött könyvtári dokumentumok kölcsönzése (könyvek, hangkazetták, hanglemezek, CD-k DVD-k)
A fent felsorolt dokumentumok helyben használata
Könyvtárközi kölcsönzés
Internet használata

Beiratkozás

A beiratkozás az olvasó személyi adatainak rögzítését jelenti, amelyet az olvasó nevére kiállított Olvasójegy igazol.
Az olvasójegy érvényessége a beiratkozás napjától számított 365 napra szól, de váltható fél évre is.
Kedvezményes tagság illeti meg a diákokat, nyugdíjasokat és az álláskeresőket.
Ingyenes tagságra jogosultak: a 18 éven aluliak, a 70 éven felüliek, vakok, csökkentlátók és a mozgáskorlátozottak, a könyvtárak, múzeumok, levéltárak dolgozói.
Elveszett olvasójegy pótlásáért pótdíjat kell fizetni. (100,-Ft.)
Az olvasójegy más személyre át nem ruházható
A gyermekkönyvtárba csak 18 éven aluli használó iratkozhat be – szülői jótállási nyilatkozattal

Kölcsönzés

A könyvtár gyűjteményének legnagyobb részét az olvasó részére kölcsönadja.
Csak érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasó jogosult a kölcsönzésre, és könyvtárközi kölcsönzésre. A személyes kölcsönzéstől csak kivételesen (pl. betegség esetén) tekintünk el.
A beiratkozás és kölcsönzés egy helyen történik.
Kölcsönözni csak a tartozások (dokumentum, késedelmi díj, stb) rendezése után lehetséges.
Az egyszerre kölcsönözhető dokumentumok száma: 10 db.
A dokumentumok kölcsönzési határideje egységesen 21 nap.
Újság, hírlap, folyóirat (legfrissebb szám kivételével) 14 nap.
Olvasótermi dokumentum kölcsönzését kivételes esetben 2 napra, a könyvtár zárva tartási idejére biztosítjuk

Hosszabbítás

Lehetőség van a kölcsönzési határidő meghosszabbítására a lejárati időn belül egy alkalommal személyesen, telefonon, vagy interneten keresztül.
Nem hosszabbítható lejárt határidejű könyv, előjegyzett könyv, újság, hírklap, folyóirat.

Eljárás vissza nem hozott dokumentumok esetén

A kölcsönzési határidő lejárta után a könyvtár felszólítja az olvasót a dokumentumok vissza hozatalára.
A könyvtár be nem hajtható követelését jogi úton érvényesíti a bíróság végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény alapján.
Az elveszett vagy megrongált dokumentumok az azonos kiadású példánnyal kell pótolni, vagy azokat a könyvtár által megállapított értékben megtéríteni.
A könyvtár kártérítésként a dokumentumok gyűjteményi értékét kéri, amely nem azonos a beszerzési árral, annak többszöröse is lehet.

Előjegyzés

Kérhető előjegyzés a könyvtár állományába tartozó, mások által kölcsönzött dokumentumokra.
Az előjegyzett dokumentumokat 42 napig figyeljük, beérkezésükről értesítést küldünk.
A kiértesítést követően 7 napig tartjuk nyilván az előjegyzést, a 7. napot követően a kérést érvénytelenítjük.

Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtár állományából hiányzó dokumentumok – elsősorban szakirodalmi művek – olvasói kérésre más könyvtárakból kölcsönözhetők.
A szolgáltatás az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (továbbiakban: ODR) tagkönyvtárain belül (megyei könyvtárak – egyetemi könyvtárak, országos szakkönyvtárak térítéses: a dokumentum visszaküldésének postaköltsége a szolgáltatást igénybe vevő olvasót terheli.
Az ODR körön kívül érkező átkölcsönzések esetében a kölcsönadó könyvtár a használatba adás feltételeit egyéb díjtételekhez is kötheti, mely költség az olvasót terheli.

Helyben használat

Az olvasótermek

és a helytörténeti állomány mind a felnőtt, mind a gyermek részlegben – csak helyben használhatók.
A dokumentumokat és /vagy a könyvtári szolgáltatásokat a tájékoztató könyvtárostól kell kérni.
Lehetőség van a könyvtár zárva tartási ideje alatt az olvasótermi kézikönyvtár állományából dokumentum legfeljebb 2 napra történő elvitelére.
A védett és különleges értékkel bíró dokumentumok csak kutatási célra vehetők igénybe. Kölcsönzésük nem lehetséges.

Számítógép és internet használat

A Nagy Miklós Városi Könyvtárban internet használati díj ellenében lehetőség van számítógép használatra, internetezésre. Az olvasóteremben elhelyezett, erre a célra fenntartott számítógépek a könyvtár nyitva tartási ideje alatt használhatók, a zárás előtti 10 percet leszámítva. Az internet szolgáltatást csak a Nagy Miklós Városi Könyvtár regisztrált olvasói vehetik igénybe. Az Internet használati szabályzat elfogadása kötelező.

A gép használatát a kölcsönző asztalnál kell kérni a könyvtárostól. A géphasználat regisztrációra kerül.

A számítógépeken a következő szolgáltatásokat lehet igénybe venni.

Számítógép használat 90,- Ft/ 30 perc
Internetes oldalak megtekintése, szörfözés a világhálón
Szövegszerkesztés
Táblázatkezelés
Elektronikus levelezés
Letöltés
Nyomtatás
Szkennelés (külön kérés alapján)
Fekete-fehér nyomtatás A/4-es méretben: 30,-Ft/oldal
Színes nyomtatás A/4-es méretben: 400,-Ft/oldal
Színes nyomtatás fotópapírra: 500,-Ft/oldal
Szkennelés: 20,-Ft/db

A használóknak az erőszakot, közízlés és közszemérmet sértő Web-oldalak látogatása nem megengedett. Az ezekről való nyomtatást a könyvtár megtagadhatja.

A számítógép-használó tevékenységével nem sértheti meg a hatályos jogszabályokat, és nem veszélyeztetheti a könyvtár számítógépes rendszerét.

Nyomtatási szándékot előre kell jelezni a könyvtárosnak! A géphasználat befejeztével a számítógépet nem kell kikapcsolni, dea használt alkalmazásokat (ablakokat) be kell zárni.

Tilos a számítógép beállításait (rendszer, képernyőkímélő, háttér, jelszó, böngésző, kezdőlap, stb.) megváltoztatni, a műszaki hibákat saját kezűleg elhárítani!

A számítógépre nem engedélyezett semmilyen szoftver telepítése, fájlok mentése. Az engedély nélkül telepített vagy mentett alkalmazások törlésre kerülnek.

Elektronikus levelezésre (e-mail) külön postafiókot a könyvtár nem biztosít. Erre a célra kérjük, valamelyik ingyenes levelezőrendszert használni (pl. www.freemail.hu )!

Egy gépnél egyszerre legfeljebb 2 használó ülhet Az internetezés könyvtári környezetben történik, ezért felhívjuk a figyelmet a környezethez illó halk és kulturált viselkedésre.

A könyvtárban használt technikai eszközök épségéért a felhasználók anyagi felelősséggel tartoznak. A felhasználó köteles minden üzemzavart (pl. a program nem indul, a gép lefagy) azonnal jelenteni a könyvtárosnak!

Szerző: nmvkadmin | Közzétéve: , telt el a közzététel óta

Ifjúsági könyvek

Norbert Pailer: Az Univerzum –
A világűr kutatása

Az ember évszázadok óta álmodik arról, hogy megértse, mi zajlik a világmindenségben. A MI MICSODA sorozat lebilincselő szakkönyvében a fizikus-csillagász szerző arról ír, hogy az ember a maga egyre finomabb technikájával hogyan tudja mind jobban és jobban feltérképezni a világűrt. Az univerzum a körülöttünk levő legnagyobb titok, kutatása az emberiség legnagyobb kalandja.

Kevin Pettman: FIFA Világbajnokság 2018 – Oroszország – Szurkolj velünk!

Hivatalos gyerekkönyv, a FIFA engedélyével.
A fociért rajongó gyerekek felkészülhetnek a 2018-as oroszországi labdarúgó-világbajnokságra ezzel a részletes útmutatóval, amely csak nekik készült!
Az összes információ egy helyen a 2018-as FIFA labdarúgó világbajnokságról!
Könyvünkből mindent megtudhatsz, amit az oroszországi labdarúgó világbajnokságról tudni érdemes, így te is valódi szakértővé válhatsz. Olvasd el a 32 válogatottról szóló bemutatónkat, ismerkedj meg a torna 24 sztárjátékosával, köztük Lionel Messivel, Cristiano Ronaldóval, Neymarral, Harry Kane-nel, Eden Hazard-ral és másokkal.

Holden Rose: Hófehér kelepce –
Howard Matheu különös esetei

Howard Matheu vagyok, nyolc és fél éves, és még nem tudok síelni. 
Ráadásul, ahogy a dolgok állnak, ez a legkisebb gondom, mert a szállodát teljesen elzárta a külvilágtól a hó, így itt ragadtunk. Huszonkét gyerek, három tanár, négy fő személyzet, tizenkét vendég, köztük két bankrabló. 
Gil azt mondja, semmi gond nem lesz, ha nem ugrálunk. De ő nincs itt, csak Nita, és én, a fehérség közepén. Na, meg ez a nagy csönd. 
Most pedig leírtam ide azt, amit tudnod kell, neked és mindazoknak, akik kíváncsiak rá, mi is történt valójában.

Stephan Pastis: Ciki Miki 1. –
Becsúszott pár hiba – Becsúszott pár hiba

Na jó, essünk túl az uncsi dolgokon! A nevem Ciki. Ciki Miki. A könyv, amelyet kezedben tartasz, nyomozói pályafutásom hiteles összefoglalása. Az üzlettársamat Totálnak hívják. Az elején Totál meglehetősen szorgosnak és megbízhatónak mutatkozott, így hát bevettem társnak a céghez. Mint kiderült, a szorgalom és a megbízhatóság csak kamu volt. A jegesmedvék hajlamosak az ilyesmire. Nem szívesen beszélek a dologról. Na és hagyjuk azt a változtatást is, amibe a nyomozóiroda nevét illetőleg belementem. Most így néz ki az apróhirdetésben:
TOTÁL CIKI RT.
(A NÉV ELLENÉRE MEGBÍZHAT BENNÜNK.)
A sorozat első kötetében megismerhetitek Ciki Mikit a világ legkülönlegesebb detektívjét, aki mindössze kilencéves, és a társa nem más, mint egy Totál nevű jegesmedve. 
Kövessétek a TOTÁL CIKI Rt. nyomozásainak történetét, és a napi „nevetésadag” garantáltan meglesz!

Mickey Long: Kócos és a szivárvány –
Arany Tölgyfalevél Tanoda 1.

Gyere, utazz velünk Zuzmóföldére, ahol a mese valóságos, a varázslat mindennapos, a gyerekek pedig az Arany Tölgyfalevél Tanoda nevezetű bentlakásos iskolában folytatják tanulmányaikat varázslényekről és a grifflovaglás rejtelmeiről!
Kócos, a majdnem kilencéves kisfiú is ide jár, csakúgy, mint jó barátja, Szöszke, és annak testvére, Öcsike. Egy nap szivárvány jelenik meg az udvaron, melyből egy zöld frakkos kobold ugrik elő. A lebegő üveggolyókkal játszó Öcsike még nem tanult ezekről az olykor rosszindulatú teremtményekről, s mire a két barát észbe kap, a varázslénnyel együtt nyoma vész.
Az utánuk iramodó Kócos és Szöszke az iskola elhagyatott tornyában megismerkednek az ott bujdosó, társai által kiközösített, hófehér griffel, a félig madár, félig oroszlán Jégvirággal, akinek a közelében olyan nyúlóssá válik az idő, mint a szilvalekvár, mellesleg pedig érzi a szivárvány illatát (fahéjas), és hajlandó segíteni nekik elveszett társuk előkerítésében… 
Így kezdődik a nagy kaland, melynek során hőseink útját keresztezi félszeg sárkánycsemete, félállású gonosz boszorkány és iskolából kimaradt óriás (Kócos mások számára láthatatlan, kissé hebehurgya lélektestvéréről, Napsugárról már nem is beszélve), miközben mindent elkövetnek, hogy még a vacsorára hívó bagolyhuhogás előtt visszatérjenek Öcsikével az iskola falai közé.

Szerző: nmvkadmin | Közzétéve: , telt el a közzététel óta

Gyermekkönyvek

Fáy András: Állatmesék

Új sorozatunk,a Katicamesék neves magyar meseírók munkáiból,gyűjtéseiből válogat meséket. 
A szépen illusztrált könyvecskék azon 4-10 év közötti gyerekek számára készültek,akik már szeretik a meséket hallgatni illetve már maguk is tudják olvasni.Minden kötetben több mese található,így egy-egy “nekifutásra” egy-egy mese biztosan elolvasható,élvezhető. A könyvek ára lehetővé teszi,hogy a szülők megörvendeztethessék gyermekeiket a sorozat néhány kötetével.

Bartos Erika:  Garabonci Gréti szemüveges lesz

Bűbájos sorozat kis olvasóknak!
Gréti szörnyen féltékeny barátnőjére, aki szemüveget kap. Lizit ugyanis ettől kezdve gyerekek és tanárok egyaránt dicsérik. Gréti úgy gondolja, a figyelmet ő is magára vonhatná egy csillogó virágmintákkal díszített szemüveggel. Eljátssza hát a szemorvos előtt, hogy rosszul lát, így meg is kapja az áhított szemüveget. A bajok sorozata azonban akkor kezdődik, amikor a csodás eszközt használnia is kellene… 
Könnyen olvasható szöveg és rengeteg kép: a Garabonci Gréti sorozat kiváló a kezdő olvasóknak.

Bartos Erika: Te is voltál kicsi, dédpapa?

Hogyan lesz a kisbabából óvodás, majd iskolás gyerek, kamasz, felnőtt, szülő, nagyszülő és dédszülő? Hogyan követi a gyerekkort a felnőttkor, majd az időskor? Hogyan érlelik lelkünket a jó és rossz emlékek?

 Te is voltál kicsi, dédmama?

Hogyan lesz a kisbabából óvodás, majd iskolás gyerek, kamasz, felnőtt, szülő, nagyszülő és dédszülő? Hogyan követi a gyerekkort a felnőttkor, majd az időskor? Hogyan érlelik lelkünket a jó és rossz emlékek?

A majom – Kis felfedező zsebkönyvek –
Kis felfedező zsebkönyvek 31.

Szereted a majmokat? Melyik a legnagyobb majom? És a legkisebb? Melyikük a legügyesebb akrobata? És melyik a legokosabb? Mit esznek a majmok? Fedezd fel a majmok világát, megtudhatod, hogy élnek, mivel szórakoznak, s hogyan vágnak majompofát!

Szerző: nmvkadmin | Közzétéve: , telt el a közzététel óta
Skip to content