Nagy Miklósról

NAGY MIKLÓS (1893-1975)
Bihar megyében született Mezősason, 1893. december 13-án. Értelmiségi családból származik. Apai ágon dédapja, nagyapja falusi tanítók voltak, édesapja községi jegyző. Anyai ágon nagyapja mérnök, dédapja jónevű ügyvéd.
A mezősasi népiskolában végezte el a négy elemit.
Nagy Miklós 1903-ban szalontai gimnazista lett. . Nyolc nagyon kedves és szép esztendőt élt át Szalontán, jeles érettségivel és felejthetetlen élményekkel búcsúzott a várostól.

1911 őszén beiratkozott Budapesten a Pázmány Péter Tudományegyetem matematika-fizika szakára. Az egyetemi előadók közül Eötvös Lórándra emlékezett szívesen. Egyetemi harmadéves korát Münchenben töltötte, a negyediket Lausann-ban.
Egyetemi tanulmányait félbeszakította az első világháború. 36 hónapig az első vonalban harcolt, Doberdónál, Volhyniában, végül Piave mellett került olasz fogságba. 1919-ben szabadult a fogságból.
Pesten folytatta egyetemi tanulmányait, és még a tanulmányai befejezése előtt már Mezőtúron kapott tanári állást.
Itt ismerkedett meg feleségével Lányi Pálmával, akivel 1923-ban kötött házasságot.

A véletlen folytán ismerkedett meg a pályázati hirdetménnyel, hogy Szeghalmon a megnyitásra kerülő új gimnáziumba igazgatót keresnek, melyet megpályázott, el is nyert.
1926-ban érkezett a feleségével Szeghalomba. A Szeghalmon eltöltött 20 esztendő volt Nagy Miklós életének legtermékenyebb, leggazdagabb és legérdekesebb szakasza. Két évtizedig igazgatja a szeghalmi református Péter András Gimnáziumot, melynek tulajdonképpen második alapítója.: az épületek felépítője, a gimnázium és mezőgazdasági középiskola kifejlesztője.
Az általa összeválogatott tehetséges és kiváló képzettségű, fiatalos dinamizmussal dolgozó tantestület élén a gimnáziumot szinte mintaiskolává, Szeghalmot pedig a Sárrét kulturális központjává szervezi.
Kiadatja Sinka István és Hegyesi János első verseskötetét.

A második világháború után Tildy Zoltán hívja államtitkárnak a Vallás- és Közoktatási Minisztériumba, amit el is fogad. E poszton végzett munkájában is sokat tett a Sárrétért, kulcsszerepe volt abban, hogy Békés-Tarhoson létrejött Magyarország első állami ének-zenei általános iskolája.
A fordulat után, 1948. VI. 13.) nem tarthatta meg állását, ezek után nehéz anyagi körülmények között élt, csak a hatvanas években kaphatta vissza tanári és államtitkári nyugdíját.

Tudományos és közéleti érdeklődését élete végéig megőrizte. Mindig különös szeretettel fordult figyelme a szeghalmi gimnázium s annak régi és új diákjai felé.
Tudós tanítványával Fényes Imrével együtt könyvet adott ki „Mikrofizika” címen (1959), beszédet mondott a róla elnevezett, a Péter András-öregdiákok által alapított középiskolai tanulmányi ösztöndíj első kiosztásakor (1969) majd örökszép szavakkal vett búcsút az öregdiákoktól a Kárpátiában, akik ünnepélyesen köszöntötték 80. születésnapján (1973).

Meghalt Budapesten, 1975. május 13-án, temették Szeghalmon , május 24-én, Péter András halaspusztai mauzóleumába.

A polgári demokrata Nagy Miklós maradandót alkotott iskolaszervezői, pedagógiai és társadalompolitikai tevékenységéve

Szerző: nmvkadmin | Közzétéve: , telt el a közzététel óta

Könyvtár története

1949-2011

A könyvtár 1949-ben létesült a népkönyvtár-mozgalom keretében. 1952-től községi könyvtárként működött tovább. Többszöri helyváltoztatás után 1958-ban kapta meg az akkori Béke (ma Tildy Zoltán) utcai üzletház egyetlen helyiségét. Ugyanebben az évben járási intézmény lett, s ebben a minőségben fokozatosan elfoglalta az egész épületet. 1960-ban olvasóteremmel és raktárhelyiséggel bővítették.1977-ben egy jelentősebb felújítás során a teljes alapterület – 270 m2 – az intézmény használatába került. Az elhelyezést ezzel akkor 5 évre kívánták megoldani, amiből 20 év lett. A szinte azonnal jelentkező túlzsúfoltságot az épülethez 1980-ban hozzátoldott faházraktár is csak átmenetileg enyhítette. Az egykori üzletház és lakás már 1958-ban kb. száz éves építmény volt, amit eredeti funkciójában is többször átalakítottak, így rossz állaga miatt a könyvtári célra végrehajtott rekonstrukciók ellenére soha nem felelt meg rendeltetésének.

1967 körül a gyermek részleget a túlzsúfoltság enyhítése érdekében kiköltöztették, a utána az 1990-es visszatelepítésig három helyen is működött, 100-150 m2 alapterületen. A két részleg újbóli összevonásának gazdasági okai voltak. Az ezzel járó további megszorító intézkedések (létszámleépítés, költségelvonás, a nyitva tartás korlátozása) súlyosbították a korábbi keserves állapotokat, és az utóbbi bő fél évtizedben csaknem ellehetetlenítették az intézmény munkáját.

A könyvtár 1971-től nagyközségi és járási, 1984-től pedig városi közművelődési könyvtárként működik.

A 70-es évek intenzív városfejlesztő programja ellenére az elmúlt két évtized tanácsi, mai önkormányzati szervei nem fordítottak elég gondot a település könyvtárügyének véglege megoldására, annak ellenére, hogy számos terv és elképzelés született a könyvtár megfelelő elhelyezésére. Az üggyel foglalkozó testületek az egyik választási ciklusról a másikra halasztották az ügy megoldását, mígnem 1993-ban döntés született az üresen álló, 440 m2 alapterületű volt szolgáltató ház könyvtári célokra történő átalakításáról. Sokáig úgy tűnt, ez is csak terv marad, mert anyagiak hiányában nem kezdődhettek el a munkálatok. 1996-ban azonban a város költségvetéséből három millió forintot szántak erre a célra, amit később hét millióra módosítottak. A rekonstrukció közel egy évig tartott, azzal a reménnyel, hogy addig az intézmény az eredeti helyén működhet, a Tildy utcában. Az új épület átadását 1996. szeptember 1-jére tervezték, de a város időközben beállott anyagi nehézségei miatt a határidőt nem lehetett betartani.

A könyvtár az új épületbe 1997 januárjában költözött be. A kétszintes épület átalakítási munkálatai nyomán kellemes környezet fogadta a látogatókat: Impozáns, egybefüggő, szép, világos terek. Az épület jól funkcionáló, praktikusan kialakított járulékos helyiségek tették használhatóvá. A berendezésnél kizárólag a régi bútorokkal lehetett számolni – amit felújítottak -, de kevésnek bizonyult. A jelentős alapterületű növekedés ellenére az állomány több mint 50 %-a továbbra is a raktárban volt. Ez a 20-25 ezer kötetnyi hasznos anyag az épület egyik legfrekventáltabb – de elkülöníthető – helyiséget foglalta el ahelyett, hogy az olvasók közvetlen használhatták volna.

1997. augusztus 20-án történt meg az épület ünnepélyes átadás névadása és a névadó Nagy Miklós (a helyi gimnázium alapító igazgatója, a település szellemi életének jelentős egyénisége volt) emléktáblájának felavatása.

A Város központjában lévő épület – közel ötven év után – méltó körülményeket biztosított a város és környéke olvasóközönségének.
2011-2012

2010-2011-ben Szeghalom Város Önkormányzata egy DAOP-os pályázat keretében felújította a Sétakertben levő D’ Orsay kastélyt, melyet könyvtári és múzeumi funkcióval kívánt megtölteni. 2011 évben egy képviselő-testületi határozattal a képviselők összevonták a könyvtárat a múzeummal, és az összevont intézmény Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény néven funkcionál az új épületben. A könyvtár a múzeum költözése 2011-ben lebonyolódott.

A könyvtár a költözés után 2011. július 4-én nyitotta meg újra kapuit a kastély déli és nyugati szárnyában az eddiginél nagyobb és a mozgáskorlátozottak, idősek számára ideálisabb helyen, a múzeum egy része a északi szárnyba költözött, mely 2012. március 15-én nyitotta meg kapuit a látogatók előtt.. A klasszicista stílusú teljesen felújított épület gyönyörű színfoltja a városnak és immár méltó helyett biztosít az összevont intézménynek.

Szerző: nmvkadmin | Közzétéve: , telt el a közzététel óta

Pálfi János Emlékalapítvány Szeghalom olvasáskultúrájáért

A Pálfi János Emlékalapítvány Szeghalom olvasáskultúrájáért 1999. márciusában jött létre Pálfi Jánosné sz. Eiler Anna szeghalmi lakos 500.000 Ft-os adományából, melyet később még 500.000 Ft-tal kiegészített elhunyt férjének, Pálfi Jánosnak emlékére.

Alapítók Pálfi Jánosné, és a Nagy Miklós Városi Könyvtár.

Az alapítvány főbb céljai:

– Könyvtár állományának fejlesztése.
– A könyvtárban folyó helyismereti kutatómunka eredményeinek nyomtatásban történő megjelentetése.
– Pálfi János emlékének ápolása érdekében, oly módon, hogy a vásárolt vagy megjelentetett dokumentumokat a könyvtár köteles a Pálfi János emlékalapítvány nevével ellátott bélyegzővel hitelesíteni.
– Közművelődési tevékenység.

Az alapítvány működése óta számos helyismereti kiadványt sikerült megvásárolni, valamint az alapítvány közreműködésével helyi alkotók könyveinek kiadására is lehetőség nyílt.

Az Alapítvány munkáját támogatói jegyek és/vagy adójának 1%- ával segítheti!

Adószám: 18381494-1-04

Szerző: nmvkadmin | Közzétéve: , telt el a közzététel óta

Békés Megyei Népújság 4. évf. 156. (1959.07.05)

Névadó ünnepély a szeghalmi I. számú iskolában

A szeghalmi I. számú iskola tanulói a tanévzárás alkalmával, a bizonyítványok kiosztásakor megtartották az iskola névadó ünnepségét is.
Miklósvári László iskolaigazgató tanévzáró beszédében közölte az úttörők kérését, hogy az 1945-ben egy németországi internáló táborban hősi halált halt Vígh Matild szeghalmi ifjú kommunista emlékére iskolájukat „Vígh Matid” Általános Iskolának nevezzék el.
A névadó ünnepségen a mártírhalált halt lány idős szülei is jelen volták. A 76 éves apa könnyezve mesélte el az úttörőknek és tanulóknak leánya küzdelmes életét, aki az akkori illegális kommunista pártban harcolt a munkások jobb életéért. Soós Aladárné nevelő is részletesen beszélt a volt szeghalmi mártírleány életéről.
Az úttörők és diákok nagy figyelemmel kísérték a beszámolót és elmondották, hogy méltók lesznek Vigh Matild nehéz, küzdelmes életéhez.
Az ünnepség után az idős szülők, valamint a r c, tanács és az iskola képviselői koszorút helyeztek el az iskola falán levő emléktáblára.

Szerző: nmvkadmin | Közzétéve: , telt el a közzététel óta

Munkatársak

Koczó Éva igazgató: konyvtar.szeghalom@gmail.com
Bihari Edit könyvtáros:
Faragóné Szivos Edit könyvtáros asszisztens:
Kiss Béláné könyvtáros:
Szabóné Farkas Irma könyvtáros asszisztens:
Kele József muzeológus:
Hajdú Klára muzeológus:

Szerző: nmvkadmin | Közzétéve: , telt el a közzététel óta

Küldetésnyilatkozat

  • A Nagy Miklós Városi Könyvtár elsősorban Szeghalom lakossága számára nyújt korlátlan hozzáférést az írott, az audiovizuális, és az elektronikus információkhoz küldetése az információs esélyegyenlőség biztosítása.
  • Őrzi és ápolja a könyvtár hagyományos értékeit, viszont felismeri és használja az új technológiai alkalmazásokat.
  • A könyvtár együttműködik a fenntartóval, más könyvtárakkal, általános- és középiskolával, más kulturális intézményekkel.
  • Folyamatosan bővül a használók igényeit figyelembe vevő dokumentum állománya, és a korszerű megújuló szolgáltatásai.
  • A saját eszközeivel támogatja az egész életen át tartó tanulást.
  • Közművelődési tevékenységével aktív részese a város szellemi életének törekszik az esélyegyenlőség megteremtésére pl. a fogyatékossággal élők, etnikai kisebbség tekintetében.
  • Hozzájárul a szabadidő hasznos és kellemes eltöltéséhez, a könyvtár egy olyan hely ahol minden felhasználó megbecsült és fontos személy.
  • A könyvtári munkát a szakmai és emberi tekintetben is a legmagasabb szinten végzi.
Szerző: nmvkadmin | Közzétéve: , telt el a közzététel óta

Könyvtárhasználati szabályzat

Jelen szabályzatot Szeghalom Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 68 § a) pont felhatalmazása alapján e törvény rendelkezésének figyelembe vételével a következők szerint határozza meg: A Nagy Miklós Városi Könyvtár általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár, gyűjteményeihez, szolgáltatásaihoz való hozzáférést állampolgári jogon biztosítja.

Székhelye.
5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 2.
Telefon: 66/371-953
Fax: 66/371-953
A könyvtár internet elérhetősége:
http://szeghalomkonyvtar.hu
Általános email-címe: konyvtar.szeghalom@gmail.com
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 9.00-17.00 óra
Szombat: 8.00-12.00 óra

I. Általános szabályok

a könyvtár látogatása – valamennyi könyvtárhasználó érdekében csak megfelelő öltözékben és az alapvető higiénés szabályok betartásával lehetséges. Zavaróan hiányos öltözék, piszkos megjelenés esetén a könyvtár személyzete felkérheti az érintett látogatót a könyvtárból való távozásra
Az olvasói terekben étkezni tilos.
Mobiltelefonok használata kizárólag a könyvtár földszinti előterében, a látogatók és könyvtári szolgáltatások zavarása nélkül engedélyezett.
Dohányozni az intézmény területén belül nem lehet.
A dokumentumok és használati tárgyak épségét meg kell óvni.
A könyvtár területén hirdetések, közlemények csak az intézmény vezetőjének engedélyével függeszthetők ki, vagy helyezhetők el.
A könyvtár rendjét megszegő, a használat szabályait be nem tartó olvasótól a szolgáltatások ideiglenesen, vagy véglegesen megvonhatók.
A látogatók panaszaikkal, vagy javaslataikkal felkereshetik a felnőtt olvasószolgálati munkatársat, vagy a könyvtár vezetőjét.

II. Könyvtárhasználat

A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri.
A használók lehetnek

Könyvtári tagok: könyvtári tagokká válnak azok, akik személyi adataikat megadják, azokat igazolják, és a tagdíjat befizetik.
Könyvtári látogatók: a látogatók csak szolgáltatások adott körének ingyenes, igénybevételére jogosultak

A könyvtárhasználat feltételei

könyvtárhasználat nyilvántartásba vételhez kötött. Az ehhez kötelezően közlendő adatok: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma (1997. évi CXL. tv. 57. § (1).
A 18 éven aluli használó könyvtári tagságához szülőjének, gondviselőjének, 18 éven felüli magyar állampolgárnak, mint jótállónak a kezessége, írásos hozzájárulása szükséges. A jótálló adatait a jótálló nyilatkozaton fel kell tüntetni.
Külföldi állampolgár tagságához ideiglenes tartózkodási engedélyének és útlevelének bemutatása szükséges. Az ideiglenes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi állampolgár könyvtári tagságához 18 éven felüli magyar állampolgár kezessége szükséges.
A statisztikai nyilvántartás számára a könyvtár kéri a foglalkozás és a munkahely megnevezését, tanuló esetében az oktatási intézmény nevét.
Az adatok valódiságát személyi igazolvánnyal, útlevéllel tartózkodási engedéllyel, diákigazolvánnyal kell igazolni. Az intézmény felhívására azokat bemutatni szükséges.
Az olvasó a beiratkozással egyidejűleg hozzájárul személyi adatainak rögzítéséhez és annak kezeléséhez..
A könyvtár a személyi adatokat kizárólag az olvasói nyilvántartás számára kéri, illetéktelen személynek vagy szervnek azokat át nem adja.
Az olvasó bármikor betekinthet az őt érintő nyilvántartásba, tartozásáról listát kérhet.
Ha az olvasó tagságát megszünteti – és nincs tartozása, vagy díjhátraléka a könyvtár felé, adatait töröljük az olvasó nyilvántartásból.
A személyi adatváltozás bejelentése a könyvtárhasználó, a változás átvezetése a könyvtár kötelessége.

III. A könyvtár szolgáltatásai

A könyvtári látogatók számára ingyenesen biztosított szolgáltatások

Egyéni és csoportos látogatások, könyvtárhasználati bemutatók, foglalkozások.
A folyóirat olvasóban elhelyezett napi- heti- lapok, folyóiratok olvasása
A könyvtár gyűjtőköréről, és szolgáltatásairól adott információk.
Más könyvtárak állományáról, szolgáltatásairól a könyvtári rendszerről és együttműködési területekről adott információk.

Könyvtári tagsággal igénybe vehető szolgáltatások

Beiratkozáshoz kötött könyvtári dokumentumok kölcsönzése (könyvek, hangkazetták, hanglemezek, CD-k DVD-k)
A fent felsorolt dokumentumok helyben használata
Könyvtárközi kölcsönzés
Internet használata

Beiratkozás

A beiratkozás az olvasó személyi adatainak rögzítését jelenti, amelyet az olvasó nevére kiállított Olvasójegy igazol.
Az olvasójegy érvényessége a beiratkozás napjától számított 365 napra szól, de váltható fél évre is.
Kedvezményes tagság illeti meg a diákokat, nyugdíjasokat és az álláskeresőket.
Ingyenes tagságra jogosultak: a 18 éven aluliak, a 70 éven felüliek, vakok, csökkentlátók és a mozgáskorlátozottak, a könyvtárak, múzeumok, levéltárak dolgozói.
Elveszett olvasójegy pótlásáért pótdíjat kell fizetni. (100,-Ft.)
Az olvasójegy más személyre át nem ruházható
A gyermekkönyvtárba csak 18 éven aluli használó iratkozhat be – szülői jótállási nyilatkozattal

Kölcsönzés

A könyvtár gyűjteményének legnagyobb részét az olvasó részére kölcsönadja.
Csak érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasó jogosult a kölcsönzésre, és könyvtárközi kölcsönzésre. A személyes kölcsönzéstől csak kivételesen (pl. betegség esetén) tekintünk el.
A beiratkozás és kölcsönzés egy helyen történik.
Kölcsönözni csak a tartozások (dokumentum, késedelmi díj, stb) rendezése után lehetséges.
Az egyszerre kölcsönözhető dokumentumok száma: 10 db.
A dokumentumok kölcsönzési határideje egységesen 21 nap.
Újság, hírlap, folyóirat (legfrissebb szám kivételével) 14 nap.
Olvasótermi dokumentum kölcsönzését kivételes esetben 2 napra, a könyvtár zárva tartási idejére biztosítjuk

Hosszabbítás

Lehetőség van a kölcsönzési határidő meghosszabbítására a lejárati időn belül egy alkalommal személyesen, telefonon, vagy interneten keresztül.
Nem hosszabbítható lejárt határidejű könyv, előjegyzett könyv, újság, hírklap, folyóirat.

Eljárás vissza nem hozott dokumentumok esetén

A kölcsönzési határidő lejárta után a könyvtár felszólítja az olvasót a dokumentumok vissza hozatalára.
A könyvtár be nem hajtható követelését jogi úton érvényesíti a bíróság végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény alapján.
Az elveszett vagy megrongált dokumentumok az azonos kiadású példánnyal kell pótolni, vagy azokat a könyvtár által megállapított értékben megtéríteni.
A könyvtár kártérítésként a dokumentumok gyűjteményi értékét kéri, amely nem azonos a beszerzési árral, annak többszöröse is lehet.

Előjegyzés

Kérhető előjegyzés a könyvtár állományába tartozó, mások által kölcsönzött dokumentumokra.
Az előjegyzett dokumentumokat 42 napig figyeljük, beérkezésükről értesítést küldünk.
A kiértesítést követően 7 napig tartjuk nyilván az előjegyzést, a 7. napot követően a kérést érvénytelenítjük.

Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtár állományából hiányzó dokumentumok – elsősorban szakirodalmi művek – olvasói kérésre más könyvtárakból kölcsönözhetők.
A szolgáltatás az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (továbbiakban: ODR) tagkönyvtárain belül (megyei könyvtárak – egyetemi könyvtárak, országos szakkönyvtárak térítéses: a dokumentum visszaküldésének postaköltsége a szolgáltatást igénybe vevő olvasót terheli.
Az ODR körön kívül érkező átkölcsönzések esetében a kölcsönadó könyvtár a használatba adás feltételeit egyéb díjtételekhez is kötheti, mely költség az olvasót terheli.

Helyben használat

Az olvasótermek

és a helytörténeti állomány mind a felnőtt, mind a gyermek részlegben – csak helyben használhatók.
A dokumentumokat és /vagy a könyvtári szolgáltatásokat a tájékoztató könyvtárostól kell kérni.
Lehetőség van a könyvtár zárva tartási ideje alatt az olvasótermi kézikönyvtár állományából dokumentum legfeljebb 2 napra történő elvitelére.
A védett és különleges értékkel bíró dokumentumok csak kutatási célra vehetők igénybe. Kölcsönzésük nem lehetséges.

Számítógép és internet használat

A Nagy Miklós Városi Könyvtárban internet használati díj ellenében lehetőség van számítógép használatra, internetezésre. Az olvasóteremben elhelyezett, erre a célra fenntartott számítógépek a könyvtár nyitva tartási ideje alatt használhatók, a zárás előtti 10 percet leszámítva. Az internet szolgáltatást csak a Nagy Miklós Városi Könyvtár regisztrált olvasói vehetik igénybe. Az Internet használati szabályzat elfogadása kötelező.

A gép használatát a kölcsönző asztalnál kell kérni a könyvtárostól. A géphasználat regisztrációra kerül.

A számítógépeken a következő szolgáltatásokat lehet igénybe venni.

Számítógép használat 90,- Ft/ 30 perc
Internetes oldalak megtekintése, szörfözés a világhálón
Szövegszerkesztés
Táblázatkezelés
Elektronikus levelezés
Letöltés
Nyomtatás
Szkennelés (külön kérés alapján)
Fekete-fehér nyomtatás A/4-es méretben: 30,-Ft/oldal
Színes nyomtatás A/4-es méretben: 400,-Ft/oldal
Színes nyomtatás fotópapírra: 550,-Ft/oldal
Szkennelés: 20,-Ft/db

A használóknak az erőszakot, közízlés és közszemérmet sértő Web-oldalak látogatása nem megengedett. Az ezekről való nyomtatást a könyvtár megtagadhatja.

A számítógép-használó tevékenységével nem sértheti meg a hatályos jogszabályokat, és nem veszélyeztetheti a könyvtár számítógépes rendszerét.

Nyomtatási szándékot előre kell jelezni a könyvtárosnak! A géphasználat befejeztével a számítógépet nem kell kikapcsolni, dea használt alkalmazásokat (ablakokat) be kell zárni.

Tilos a számítógép beállításait (rendszer, képernyőkímélő, háttér, jelszó, böngésző, kezdőlap, stb.) megváltoztatni, a műszaki hibákat saját kezűleg elhárítani!

A számítógépre nem engedélyezett semmilyen szoftver telepítése, fájlok mentése. Az engedély nélkül telepített vagy mentett alkalmazások törlésre kerülnek.

Elektronikus levelezésre (e-mail) külön postafiókot a könyvtár nem biztosít. Erre a célra kérjük, valamelyik ingyenes levelezőrendszert használni (pl. www.freemail.hu )!

Egy gépnél egyszerre legfeljebb 2 használó ülhet Az internetezés könyvtári környezetben történik, ezért felhívjuk a figyelmet a környezethez illó halk és kulturált viselkedésre.

A könyvtárban használt technikai eszközök épségéért a felhasználók anyagi felelősséggel tartoznak. A felhasználó köteles minden üzemzavart (pl. a program nem indul, a gép lefagy) azonnal jelenteni a könyvtárosnak!

Szerző: nmvkadmin | Közzétéve: , telt el a közzététel óta

Ifjúsági könyvek

Kieron Gillen Jason Aaron: Star Wars: A Sikolyok Fellegvára

A felkelő pilóta és a renegát régész együtt vetik bele magukat a galaxis legsötétebb bugyraiba. Luke Skywalker összefog doktor Aphrával! 
Ez a képregény gyűjtemény a MARVEL Star Wars sorozatának 31-32. és a Doktor Aphra sorozatának 7-8. számát tartalmazza, valamint a Sikolyok Fellegvárának 1. részét. 
A kétes hírnévnek örvendő doktor olyan ajánlattal áll Luke elé, amit az nem utasíthat vissza. Aphra elviszi őt egy titkos találkozóra a rettegett Sikolyok Fellegvárának szívébe. Megtalálja Luke azt, amit keres? Megbízhat Aphrában? Vagy a végén mindketten a Fellegvár királynőjének áldozatai lesznek? És amikor a különös páros belép a galaxis egyik legnagyobb hatalmú, a világtól elzárkózva élő nőjének fészkébe, vajon számíthatnak Hanra és Leiára?

Kieron Gillen: Star Wars: Doktor Aphra: Aphra

Doktor Aphra a saját, vadonatúj sorozatában! 
Ez a képregény gyűjtemény a MARVEL Doktor Aphra sorozatának 1-6. számát foglalja magában. A kötetben található történeteket Kieron Gillen írta és Kev Walker valamint Salvador Larroca rajzolta. 
Aphra kiszabadult Darth Vader markából, bár az élete még most is csak egy hajszálon függ. Ha a Sith Sötét Nagyura tudomást szerezne arról, hogy életben maradt, akkor addig vadászna rá, míg kézre nem kerítené. Ám most végre eljött az idő, hogy Aphra visszatérjen ahhoz, amihez a legjobban ért. Triplazéróval és BT-vel, a gyilkos hajlamú droidokkal, valamint Black Krrsantannal, a vukival az oldalán elindul a Külső Gyűrűbe, hogy ritka és értékes műkincseket keressen. Végül is, nem kevés adósságot kell törlesztenie. Feltéve, hogy sikerül egy lépéssel a birodalmiak és a fejvadászok előtt járnia… és jóformán mindenki más előtt a galaxisban!

Igaz Dóra: Egy fiú a csapatból

Dani felkavaró mondatokat hall az iskolában. “Kevés vagy, mint Hitlerben a jóindulat” — mondja egy osztálytársa, aki később a haláltáborokat is emlegeti. Dani kétségek között megy haza, és próbálja megemészteni a hallottakat. A szüleitől tudja, hogy ők zsidók, de ennél többet sosem sikerült kihúznia belőlük. Az internetet is segítségül hívja, de amit ott talál, attól csak még jobban megijed és összezavarodik. Amikor az osztálytársai kihagyják a focimeccsből, mivel hittanon alakítanak csapatokat, Dani végképp elkeseredik. Aztán megismerkedik a barátja idős nagypapájával, és a bácsi egy napon mesélni kezd a gyerekkoráról és 1944-ről… 
Mikor kezdhetünk a holokausztról beszélni a gyerekekkel? Hogyan közelítsünk meg egy ilyen súlyos témát, hogy ők is be tudják fogadni? A könyvbeli Dani legnagyobb nehézsége az, hogy a felnőttek konokul hallgatnak. Igaz Dóra és a Pagony ezzel az érzékeny, okos regénnyel segít abban, hogy a gyerekek elindulhassanak a megértés felé.

Dagmar Hossfeld: Az élet, a szerelem meg miegymás

“Tizenöt éves vagyok. Egészen pontosan egy másodperce. A szívem majd kiugrik a helyéről. Úgy érzem magam, mint mindig. Pontosan ugyanúgy. De hát ez nem lehet! Valami biztosan nem ugyanolyan! Végtére is tizenöt évig dolgoztam azon, hogy tizenöt legyek. Különösen az utolsó év volt nagyon kemény. Tizennégy évesen még gyerek vagy. Legalábbis úgy kezelnek. De tizenöt évesen már majdnem felnőtt vagy. Tehát KELL, hogy legyen valami különbség. A naptárban ott áll feketén-fehéren: ma van április 30-a, a születésnapom. Mától egy teljes évem van, hogy kiderítsem mi a különbség – már ha van egyáltalán.”

Kurkó Gyula (Szerk.): Kutyák és rokonaik – A házikutya, A rókák nemzetsége, Vadkutyák és farkasok

Az állatok világa
Kutyák és kutyafélék könyve
A kutyafélék családja
Fedezd fel a kutyafélék szerteágazó családfáját, négylábú kedvenced közelebbi és távolabbi rokonait!
A házi kutya
A kutya azon túl, hogy az ember legjobb barátja, képes például vak embereket vezetni vagy kiszimatolni a rákos daganatot.
Kutyanevelési tippek
Itt megtalálod mindazt, amit a kölyökkutya fejlődéséről tudni érdemes. Tanuld meg a nevelés mesterfogásait!
A farkasok titka
Házi kedvenceink ősét, a farkast emberevő fenevadnak tartják, pedig a valóságban félénk állat és igazi társas lény.
A világ vadkutyái
A sakáltól a nyestkutyáig, illetve a dóltól a coyote-ig a Föld minden részén találunk vadonélő kutyaféléket.
Mesebeli rókák
A rókák sokban különböznek a többi kutyafélétől. Vajon tudod-e, mi jellemzi az “igazi” rókát?
Részlet a műből: Hogyan lett a félelmetes szürke farkasból kutya, az ember legjobb barátja? Bemutatjuk a történetet annak, ahogy az otthonunkba került

Csodálatos lovak

Mindenre kiterjedő színes album, amely a lovak fajtáit, történelmét, használatát mutatja be. Emellett sok mindent megtudhatunk a lovak tartásáról, és a fenséges állatok természetéről is.

Emily Steed: Futballsztárok

Ismerd meg a foci világának legnagyobb sztárjait!
A csúcsokat tartó legendáktól a jövő klasszisaiig, a Futballsztárok című könyvben megtalálsz minden adatot, érdekességet és hihetetlen rekordot, amit tudnod kell ahhoz, hogy igazi szakértővé válhass.
Lionel Messi, Antoine Griezmann, Neymar, Philippe Coutinho, Cristiano Ronaldo, Kevin de Bruyne, Harry Kane, Luka Modric, Manuel Neuer, Gareth Bale és még sok-sok futballsztár!

Egy ropi naplója 13. – Hóháború Jeff Kinney

Miután Greg Heffley iskolája hószünetet hirdet, az utcájuk zimankós csatatérré változik. A helyi hóhányók hatalmas hóvárakat építenek és hihetetlen hócsatákban harcolnak meg egymással. És az egészben a főkolompos Greg Heffley és a legjobb barátja, Rowley Jefferson.
Greg és Rowley figyelme sosem lankadhat, hiszen nem tudhatják, ki barát, ki ellenség ebben a fagyos háborúban. Vajon megélnek a jég hátán is? Vagy alaposan ráfáznak?

Jessica Townsend: Nevermoor 1. – Morrigan Crow négy próbája

Morrigan Crow elátkozott gyerek. Mivel épp Napszálltakor született, őt okolják minden bajért: ha megdöglik a konyhamacska, ha szívrohamot kap a kertész. Ám ami ennél is szörnyűbb, hogy a 11. születésnapján, pontban éjfélkor meg kell halnia.
Csakhogy épp mielőtt tizenkettőt ütne az óra, az ajtóban megjelenik egy különös férfi, és azt kérdezi: “Mondd csak, akarsz-e élni?” Jupiter kimenti a Füst és Árny Vadászainak karmából Morrigant, és egy titokzatos városba, Nevermoorba viszi. Ahhoz azonban, hogy maradhasson, és felvételt nyerjen a Csudálatos Társaságba, a lánynak négy próbát kell kiállnia.
Az élete a tét: ha sikerül, biztonságban élhet tovább Nevermoorban, ha nem, el kell hagynia a várost, és szembenéznie a végzetével.

L. I. Lázár: Rejtőző kavicsok I. 

Ebben a regényben senki sem az, akinek látszik. Lille, a megbízhatóság és a jólneveltség szobra kettős életet él, a valóság elől egy álomvilágba menekül. Praetor, a laza és jómódú srác gondtalanul váltogatja a csajokat, szórja a latin szavakat, s bár ő a csapat esze, mégis lazán elindul a lejtőn. Krisz, a vezérhím, aki “nagyvadat” vesz célba, de azt nem sejti, hogy ez a vadászat megváltoztatja az életét. Anna, a vagány tanárnő különc módszerekkel küzd a tanítványaival – csakhogy múltjában sötét folt éktelenkedik…
– Meddig tart még a kihallgatás? 
Lille elszégyellte magát. Tényleg szó szerint letámadta. 
– Innál valamit? Éhes vagy? 
– Kislány, a kijelentő módról hallottál már? 
Bocs… Esküszöm, nem kérdezek többet! – Lille felemelt egy kavicsot, nézte egy darabig, aztán eldobta. – Apám kavicsnak hívja a felbecsülhetetlen értékű embereket.

L. I. Lázár: Rejtőző kavicsok II.

A “kavicsok” története a tanév végén ért véget és a nyári szünetben folytatódik, szerelemmel, árulással, bölcs tanításokkal és sors-keverte bonyodalmakkal. Anna megpróbál talpra állni, bár továbbra is azt hiszi, hogy a kedvenc tanítványai tették tönkre. A lányát viszont visszakapta, aki súlyos titkot cipel, ám szerencsére a kissé hippi (vagy őrült?) nagyanyjával megosztja. Lille és Praetor végre hazugságok nélkül élvezheti a szerelmet, de olyan nem várt-, és félreérthető helyzetekbe sodródnak, hogy azok nem csak őket, hanem a környezetüket is próbára teszik lelkileg. Ki marad talpon, és ki bukik el? Krisz áruló vagy igaz barát? A sors valóban a legkegyetlenebb Jágó? – a szerző a Rejtőző kavicsok második részében is csak tálalja a történetet, a többit ránk és a fantáziánkra bízza.

Mark Twain: Huckleberry Finn – OBW 2

Who wants to live in a house, wear clean clothes, be good, and go to school every day? Not young Huckleberry Finn, that’s for sure. So Huck runs away, and is soon floating down the great Mississippi River on a raft. With him is Jim, a black slave who is also running away. But life is not always easy for the two friends. And there’s 300 dollars waiting for anyone who catches poor Jim… (Word count 6,180)

Zágoni Balázs: Fekete fény 1. – A Gömb

Az Európai Unió felbomlik. Az országok városállamokra esnek szét, a nyugdíjasok első lázadását újabbak követik, megjelenik a röghöz kötés és a neojobbágyság. A gyerekek öröklik szüleik adósságait, ezért csak egyetlen módja van, hogy az ember ne legyen haláláig a Város szolgája: ha csatlakozik a falon kívüli kolóniák egyikéhez.
A tizenhárom éves Vik egy gombászkolóniában él, az egy évvel idősebb Ajla pedig a Városban. A fiú minden nap a túlélésért küzd, a lánynak sejtelme sincs, mi történik a falon túl. Mielőtt a sorsuk összefonódik, Vik találkozik a rejtélyes eredetű Gömbbel, és ez örökre megváltoztatja az életét.
A Fekete fény sorozat első kötete eredeti hangú kalandregény, amely egy számunkra ismerős vidék lehetséges jövőjébe vezeti el olvasóit.

Szécsi Noémi: Mandragóra utca 7.

“Tamara és Ida titokzatos képpel állt meg a felfagyott járdán csúszkáló Attila és Dani előtt. 
– Akarunk nektek mutatni valamit. 
– Mit? Boszorkányokat? 
– Nem. Egy titkos alagutat – mondta Tamara, és fölényesen zsebre tette a kezét. – A százéves néni mutatta meg nekünk, és mi végig is mentünk rajta. Pedig még világítás sincs benne.”
A Mandragóra utca 7. első látásra egy szokványos pesti gangos lakóház: itt él Ida, az érzékeny kamaszlány, aki barátnőjével, a vagány Tamarával nyomozni kezd a környék rejtélyes történetei után. Miért szaglászik utánuk egy kutya? Mi zajlik a ház pincéjében? És legfőképp: miért viselkedik Ida anyukája olyan furcsán?

Holly Smale: Geek girl 5 – A lány, aki előtt nincs akadály

Harriet Manners rengeteg tényt ismer.
Tudja, hogy egyszer tizennégy mókust elítéltek kémkedésért.
Tudja, hogy a Kígyók és létrákat és a sakkot is egyazon országban találták ki.
Tudja, hogy az űrhajósok szíve a világűrben kikerekedik.
És életében először most végre azt is tudja, hogyan alakuljon az élete. 
Bárcsak a többiek is követnék a forgatókönyvet…
Holly Smale a Geek Girl 1. – A lány, akit soha senki sem vett észre, a Geek Girl 2. – A lány, aki mindig mindent félreért, a Geek Girl 3. – A lány, aki távolról tökéletes, valamint a Geek Girl 4. – A lány, aki ragyogni akart szerzője. Kicsit stréber, kicsit ügyetlen, és olyan félénk, hogy a kamaszévei nagy részét az öltöző mosdójában töltötte. Tizenöt éves volt, amikor váratlanul felfedezte egy menő londoni modellügynökség, és az elkövetkező két éve arról szólt, hogy kifutókon hasalt el és pirult bele a világ legkülönbözőbb pontjain, mindehhez olyan dolgokat tört össze, amelyeket nem volt pénze kifizetni.

Norbert Pailer: Az Univerzum –
A világűr kutatása

Az ember évszázadok óta álmodik arról, hogy megértse, mi zajlik a világmindenségben. A MI MICSODA sorozat lebilincselő szakkönyvében a fizikus-csillagász szerző arról ír, hogy az ember a maga egyre finomabb technikájával hogyan tudja mind jobban és jobban feltérképezni a világűrt. Az univerzum a körülöttünk levő legnagyobb titok, kutatása az emberiség legnagyobb kalandja.

Kevin Pettman: FIFA Világbajnokság 2018 – Oroszország – Szurkolj velünk!

Hivatalos gyerekkönyv, a FIFA engedélyével.
A fociért rajongó gyerekek felkészülhetnek a 2018-as oroszországi labdarúgó-világbajnokságra ezzel a részletes útmutatóval, amely csak nekik készült!
Az összes információ egy helyen a 2018-as FIFA labdarúgó világbajnokságról!
Könyvünkből mindent megtudhatsz, amit az oroszországi labdarúgó világbajnokságról tudni érdemes, így te is valódi szakértővé válhatsz. Olvasd el a 32 válogatottról szóló bemutatónkat, ismerkedj meg a torna 24 sztárjátékosával, köztük Lionel Messivel, Cristiano Ronaldóval, Neymarral, Harry Kane-nel, Eden Hazard-ral és másokkal.

Holden Rose: Hófehér kelepce –
Howard Matheu különös esetei

Howard Matheu vagyok, nyolc és fél éves, és még nem tudok síelni. 
Ráadásul, ahogy a dolgok állnak, ez a legkisebb gondom, mert a szállodát teljesen elzárta a külvilágtól a hó, így itt ragadtunk. Huszonkét gyerek, három tanár, négy fő személyzet, tizenkét vendég, köztük két bankrabló. 
Gil azt mondja, semmi gond nem lesz, ha nem ugrálunk. De ő nincs itt, csak Nita, és én, a fehérség közepén. Na, meg ez a nagy csönd. 
Most pedig leírtam ide azt, amit tudnod kell, neked és mindazoknak, akik kíváncsiak rá, mi is történt valójában.

Stephan Pastis: Ciki Miki 1. –
Becsúszott pár hiba – Becsúszott pár hiba

Na jó, essünk túl az uncsi dolgokon! A nevem Ciki. Ciki Miki. A könyv, amelyet kezedben tartasz, nyomozói pályafutásom hiteles összefoglalása. Az üzlettársamat Totálnak hívják. Az elején Totál meglehetősen szorgosnak és megbízhatónak mutatkozott, így hát bevettem társnak a céghez. Mint kiderült, a szorgalom és a megbízhatóság csak kamu volt. A jegesmedvék hajlamosak az ilyesmire. Nem szívesen beszélek a dologról. Na és hagyjuk azt a változtatást is, amibe a nyomozóiroda nevét illetőleg belementem. Most így néz ki az apróhirdetésben:
TOTÁL CIKI RT.
(A NÉV ELLENÉRE MEGBÍZHAT BENNÜNK.)
A sorozat első kötetében megismerhetitek Ciki Mikit a világ legkülönlegesebb detektívjét, aki mindössze kilencéves, és a társa nem más, mint egy Totál nevű jegesmedve. 
Kövessétek a TOTÁL CIKI Rt. nyomozásainak történetét, és a napi „nevetésadag” garantáltan meglesz!

Mickey Long: Kócos és a szivárvány –
Arany Tölgyfalevél Tanoda 1.

Gyere, utazz velünk Zuzmóföldére, ahol a mese valóságos, a varázslat mindennapos, a gyerekek pedig az Arany Tölgyfalevél Tanoda nevezetű bentlakásos iskolában folytatják tanulmányaikat varázslényekről és a grifflovaglás rejtelmeiről!
Kócos, a majdnem kilencéves kisfiú is ide jár, csakúgy, mint jó barátja, Szöszke, és annak testvére, Öcsike. Egy nap szivárvány jelenik meg az udvaron, melyből egy zöld frakkos kobold ugrik elő. A lebegő üveggolyókkal játszó Öcsike még nem tanult ezekről az olykor rosszindulatú teremtményekről, s mire a két barát észbe kap, a varázslénnyel együtt nyoma vész.
Az utánuk iramodó Kócos és Szöszke az iskola elhagyatott tornyában megismerkednek az ott bujdosó, társai által kiközösített, hófehér griffel, a félig madár, félig oroszlán Jégvirággal, akinek a közelében olyan nyúlóssá válik az idő, mint a szilvalekvár, mellesleg pedig érzi a szivárvány illatát (fahéjas), és hajlandó segíteni nekik elveszett társuk előkerítésében… 
Így kezdődik a nagy kaland, melynek során hőseink útját keresztezi félszeg sárkánycsemete, félállású gonosz boszorkány és iskolából kimaradt óriás (Kócos mások számára láthatatlan, kissé hebehurgya lélektestvéréről, Napsugárról már nem is beszélve), miközben mindent elkövetnek, hogy még a vacsorára hívó bagolyhuhogás előtt visszatérjenek Öcsikével az iskola falai közé.

Szerző: nmvkadmin | Közzétéve: , telt el a közzététel óta

Gyermekkönyvek

Berg Judit: Az óra rejtélye – Kiki nyomoz 2.

Kedves Kiki! 
Úgy kérek tőled segítséget, hogy nem mondhatom el, mi a baj, sőt, saját magamat sem mutathatom be. De baj van, nekem elhiheted. A műszer rossz kezek közé került, és én egyedül nem tudom visszaszerezni! Nincs sok időnk, sőt, az a kevés is veszélybe került! Ismeretlenül is segíts nekem, kérlek! Ha eljössz Albinus mester műhelyébe, talán még megelőzhető a legnagyobb baj! 
Mi ez a furcsa és rejtélyes levél? Milyen műszerről lehet szó? Vajon ki az az Albinus mester? Hogy kerülhet veszélybe az idő? Ki írta a levelet? És ez még csak a kezdet… de ahhoz persze elég, hogy hőseink, Kiki és Gerda megint nyomozni kezdjenek. Feltűnik egy rejtélyes kalapos hölgy, egy piros sportkocsi, egy furcsa árnyék – Gerda pedig fogságba kerül. 
A gyerekeknek miden okosságukra, bátorságukra és vagányságukra szükség lesz, hogy segítsenek, és megelőzzék a legnagyobb bajt… 
Berg Judit és Kertész Erzsi nagy sikerű, közösen írt detektívregényének második része, Az óra rejtélye ugyanolyan letehetetlenül izgalmas, vicces és sejtelmes, mint a Négy madár titka – hajrá, ifjú olvasók, ifjú nyomozók!

Gróh Ilona: Cifra palota – Ringató-lapozók 4.

A Ringató-könyvek legkisebbeknek szóló sorozatában Gróh Ilona válogat a legnépszerűbb énekekből. Ebben a lapozóban a Cifra palota és a Hopp, Juliska kezdetű dalt Szimonidesz Hajnalka varázslatos rajzai kísérik.

Wéber Anikó: Ragacs, a hős kismacska

Ragacs mindig éhes, mindig fülig maszatos, kedves kismacska. Könnyen megijed: fél az idegen kismacskáktól a parkban, fél az új szomszédtól, a rossz álmoktól és főleg a Macskák szigetének peremén élő haramiáktól, a Surranóktól. Otthon szeret játszani a mamájával, vagy a felhúzhatós-egerére vadászni a papájával, de legjobban szeret ajándékot kapni a Macskamikulástól. 
Ragacs mégis nagyon hősies, mert amikor igazán szükség van rá, akkor legyőzi a félelmét, és akár a Surranók tanyájára is belopakszik, hogy segítsen a társainak. 
Wéber Anikó kedves, humoros és érzékeny meseregénye megmutatja, hogy milyen félénknek és bátornak lenni, és hogyan tudja valaki legyőzni a félelmeit – és ebben hogyan támogatja Ragacsot mindig megértő, szerető cicamamája.

Dániel András: Jó éjszakát, kuflik!

Az elhagyatott réten mindig hét ágra süt a nap és halmokban áll a vadmarcipán… NEM! A kuflik élete sem könnyű! Időnként például olyan vakítóan ragyog a telihold, hogy Fityirc és Valér nem tud aludni tőle. Nincs más hátra: le kell kapcsolniuk a Holdat. De hogyan lehetne eljutni a Holdba, ha a kuflinál éppen nincsen zsebrakéta? És ha ez nem lenne elég, egy békés, szundikálós délutánon Hilda és Bélabá véletlenül az egész rétet a feje tetejére állítják. A rét összes lakójának össze kell fognia, hogy visszafordítsák. Tarts a kuflikkal, mert az elhagyatott réten lenni a lehető legjobb elfoglaltság!

Jo Nelson: Irány a Föld!

Életed nagy utazására hívunk – csodálatos bolygónk, a Föld felfedezésére! Másszuk meg együtt a legmagasabb hegyeket, merüljünk le az óceánok mélyére, és éljük át a legvadabb viharokat! 
A kaland során olvashatsz földrengésekről, vulkánokról és szökőárakról, megtudhatod, hogy mi alakítja az időjárást és az éghajlatot, milyen veszélyek leselkednek Földünkre, és mit tehetsz te magad a megmentéséért

Farkas Róbert: Első könyvem a fénysebességről – Mitől világít a Nap?

Az Első könyvem az univerzumról a csillagok és bolygók titkait hozta el a legkisebbeknek. És máris itt a folytatás! Róka papa ezúttal arról mesél, mitől világít a Nap, és miért nem pukkan ki, mint egy lufi. A kisrókának persze számtalan kérdése van még: miért nem tudunk akármekkorát ugrani? Milyen gyorsan közlekedik a fény? És mi történik, ha két fekete lyuk összetalálkozik?
A nagy sikerű Eszes Róka-sorozat második darabja a fenti kérdésekre adja meg a választ, a legkisebbek számára is érthetően.
Ez a könyv az első könyved a fényről és a gravitációról.

Mikola Péter: Zorka-mesék 2. – Zorka és Berci kalandjai

Újra itt van Zorka, a kíváncsi kislány, aki öccsével, Bercivel folyton izgalmas kalandokba keveredik. Zorka ezúttal kifaggatja az óvoda legrosszabb gyerekét, a rettegett Bütyköt, hogy miért jó rossznak lenni, testvérével feltalálja a szülő-távirányítót, megtanít egy bácsit mosolyogni, és néhány nap erejéig valódi indiánlányként él az erdőben. A kalandok közepette sokat beszélget az őt körülvevő világról apukájával és anyukájával, akik igyekeznek minden kérdésére választ adni. Cserfes kis hősnőnk bármikor kész arra, hogy új dolgokat ismerjen meg, és természetesen a barátokkal való közös játék és hancúrozás ezúttal sem maradhat el. 
Mikola Péter hosszú évek óta szórakoztatja a gyerekeket lemezeivel és zenés műsoraival. A Zorka-mesék – Zorka és Berci kalandjai a szerző harmadik mesekönyve. 

Csapody Kinga: Hiányzol! – De addig is jól érzem magam!

Sziasztok! Most elmeséljük nektek, hogy mennyire klassz dolgokat lehet csinálni, ha a szüleitek nélkül vagytok a nagyszülőknél, vagy ha valaki más vigyáz rátok otthon. Ha pedig apa és anya már nem élnek együtt se szomorkodjatok, akkor hol egyikükkel, hol másikukkal lehet közösen szuper napotok. Na, figyeljetek csak! Hanna, Zsombi és Nóri Ez a családi beszélgetőkönyv segítséget kíván nyújtani abban, hogy a közös olvasás és Pásztohy Panka gyönyörű illusztrációinak nézegetése közben könnyebben induljon el dialógus szülő és gyermeke között arról, miért nem dől össze a világ, ha néha nem a szüleik vigyáznak a gyerekekre – hanem a nagyszülők, vagy egy babysitter. És akkor sem, ha a szülők már nincsenek együtt.

Wéber Anikó: Marci és a legvidámabb osztály – Most én olvasok! 1. szint

Wéber Anikó: Marci és a legvidámabb osztály 
A Most én olvasok!-sorozat elindításával a Pagony régi vágya teljesült: egy 
szisztematikusan felépített, pedagógusi szakértelemmel megtámogatott kortárs, magyar 
“olvasni tanulok”-sorozatot építünk. 
A Pagony legkiválóbb szerzői négy-négy könyvet írnak, négy különböző nehézségi 
szinten. A történetek lazán összefüggnek egymással, de természetesen önállóan is 
olvashatók. Wéber Anikó meséjében Marci, a kicsit mufurc, visszahúzódó kisfiú az iskola 
első napján máris nagyon fontos feladatot kap: az ő felelőssége, hogy az 1. A-ban 
mindig jókedve legyen a gyerekeknek! Ezért amikor a barátjának, Csengének elszökik 
a cicája, rögtön a segítségére siet. Tarts te is Marcival, Csengével és a suli legvidámabb 
osztályával, és keressétek meg Masnit!

Vadadi Adrienn: Örökké óvodás maradok! – Ovis mesék

A nagysikerű Leszel a barátom? – ovis mesék után itt vannak az újabb ovis történetek. Ugyanabba az ovis csoportba térünk vissza, ahol már megismertük és megszerettük Leát, Maját, Dorcit, Petit, Ákost és a többieket. Peti barátot keres magának, a fiúk bosszantják a lányokat, a lányok szerelmesek, kisállatot vásárol a csoport, bodobácsokat gyűjtenek és indiánosdit játszanak, és az utolsó nap még benn is alszanak az oviban! A gyerekek most is lelkesen zajonganak, játszanak, veszekednek, nyúzzák az óvó nénit, aki angyali türelemmel segít megoldani minden vitás kérdést és áll elő újabb és újabb ötletekkel. 
Minden ovis polcán ott a helye!

Tamás Zsuzsa: Kicsi Mimi és a nagy fagyiünnep

Miminek névnapja van, és olyan játékot kér ajándékba, aminek mama bizony nem örül. Vajon megkapja azért, amire vágyik? Ezt is megtudjuk Tamás Zsuzsa Kicsi Mimi-sorozatának legújabb kötetéből, ahogyan azt is, mit csinál egy kaszkadőr, mi az a mocsárbani, és hogyan lesz Mimi névnapjából fagyiünnep. 
Mimi már nagycsoportba jár, és az élete csupa izgalom. Sakkozni tanul, ovi-suliba készül, és néha azon töri a fejét, hogy mi lesz, ha nagy lesz.

Holden Rose: Piros és Bodó – Az időutazás

Mi történik, ha megáll az idő? Piros és Bodó utána jár és megoldja a problémát. 
Ez egy beszélgetős és egyben figyelemfejlesztő mesekönyv. Emellett megtanítja a gyermekeknek a napszakokat és az óra járását. Piros és Bodó kalandja a felolvasást beszélgetéssé, az együtt töltött időt hasznos élménnyé varázsolja. Neveljünk értő olvasót! Olvassunk mindennap a gyermekünknek! 
A felolvasás, az esti mese különösen fejleszti a gyermek szövegértését, fantáziáját, szókincsét, ha figyel. Ha hallja! Előfordulhat ugyanis, hogy elkalandozik, miközben a szülő hiába igyekszik. 
Én is így jártam, ezért kipróbáltam egy új módszert. Olvasás közben visszakérdeztem, hogy követi-e a történetet. És bevált! 
Ez a könyv nem csak egy mese! Tartalmazza a kérdéseket és a korának megfelelő témaköröket, amiket a felolvasó és a hallgató, szülő és gyermeke megbeszélhetnek.

Gáll Viktória Emese: Ringató-mesék – Borsi a kertben

A Ringató-mesék harmadik kötetében Vica és kis tacskója, Borsi alig várja, hogy a hosszú tél után végre kiszabaduljon a kertbe. Lelkesen vetik bele magukat a tavaszi kerti munkákba, ültetnek és vetnek, csakhogy egy titokzatos erdei látogató rendszeresen megdézsmálja a veteményest, és föltúrja az ágyásokat, hiába őrjáratozik a kis kutya…
Vica, a zenész gazdi ezúttal a növényekről mesél Borsnak, de közben akad nyomoznivaló, megmentik a szomszéd nénit, és a tűzoltóknak is lesz dolguk – mert az élet sosem unalmas Borsival! A mesékhez ezúttal is népdalok társulnak, a közös éneklést pedig kotta és CD segíti, amelyen a már jól ismert, kiváló zenészek muzsikálnak.

Geronimo Stilton: Hajóút a Níluson – Időutazás négy keréken

Beszállás, kezdődik az időutazás! Szuper szórakoztató kalandok várnak rátok a messzi múltban… Vagy ne legyen a nevem Kolumbusz, az időutazó lakóbusz!
De mi történt Geronimóval? 
Épp a jól megérdemelt tengerparti vakációmra készülődtem, amikor a padláson egy papirusztekercsre bukkantam – rejtélyes hieroglifák sorakoztak rajta. Mielőtt kettőt pislanthattam volna, már az ókori Egyiptom felé robogtunk Kolumbusz fedélzetén… Extraegeres utazás volt!

Nyulász Péter, Ritter Ottó: Az időgladiátorok

Itt a nyár, de a strandolás elmarad. Maxi és Trixi a balatoni bringatúra után a közeli római romvárosba viteti magát. A program fergeteges, és a forgatagban a pumiikreknek nyoma vész! Pongi a keresésükre indul, ám egy titokzatos, egyiptomi jelmezes alak nyomára akad. Ki lehet ő? Álruhás gyerekrabló, esetleg időutazó kalandor? A Berger Szimat gépezete mozgásba lendül, Pongi és Fürge a sztrádán ered egy gyanús furgon nyomába. Száguldj velük te is a Balatontól Budapestig, letűnt korokon át, a két eltűnt pumigyerek nyomában

Ulrike Rylance: Bors Bori – Vészhelyzet a hullámvasúton

Egy igazi nyomozóbandát alkot Bori, valamint a legjobb barátnője, Ida; a második legjobb barátnője, Anna; és a régi ellensége, Flóra. És természetesen Dzsasztin, a világ legédesebb kutyája is mindenhová elkíséri őket. Amikor a vidámparkban eltűnik Bori pénztárcája, majd több látogató mobilja és órája, a nyomozócsapat bevetésre készen áll. Dzsasztin kutya szagot fog, és elvezeti a barátnőket a szellemvasúthoz…

Anna Taube: Kukucs könyvek – Éhes vagyok!

Mackó Misi éhes. Mézre fáj a foga. Vidám könyvecske, kihúzható fülekkel.

Bartos Erika: Alfonz, a tücsök

Ismerkedj meg Alfonzzal, a tücsökkel, a kis házikójával, kedvenc játékaival és szokásaival! Tudjatok meg mindent a kis tücsökről, miközben a képek és a szavak segítségével bővül az éppen beszélni tanuló kicsik szókincse, és a kedves, ismerős figurával örömmel tanulhatnak új szavakat.

Bartos Erika: Lili, a rózsabogár

Ismerkedj meg Lilivel, a rózsabogárral, a kis házikójával, kedvenc játékaival és szokásaival! Tudjatok meg mindent a kis rózsabogárról, miközben a képek és a szavak segítségével bővül az éppen beszélni tanuló kicsik szókincse, és a kedves, ismerős figurával örömmel tanulhatnak új szavakat.

Rachel Elliot: Húzd és mondd! – A dzsungelben

Told el! Húzd ki! Nézd csak, van még egy fülecske!
Mondd együtt az állatokkal! Vidám bevezetés az állatok világába.

Anna Milbourne: Nézd meg, hol laknak az állatok!

Kukkants be egy odúba, méhkasba, fák lombjába vagy éppen a tengerfenékre, és nézd meg, milyen állatok élnek ott. A gyönyörűen illusztrált könyv minden oldala kihajtható fülekkel, bájos rajzokkal és sok-sok tudnivalóval varázsolja el észrevétlenül a legkisebbeket. Rengeteg tudnivaló és érdekesség az állatok életéről, mindennapjairól könnyen érthető stílusban. A Nézd meg! sorozat további köteteit se hagyd ki! Nézd meg, milyen az éjszaka, milyen egy kert vagy hogy milyen egy farm!!

Grażyna Motylewska: Bella, a kíváncsi kisborjú

Dale Simpson: Találd meg! – Az én ajándékom

Búúú, én vagyok a tehén. Ha ügyesen forgatod a kereket, megtalálod, mivel leplek meg téged. A könyvecske az apróságoknak segít ismerkedni a háziállatokkal.

Klaus Bliesener: Első kukucs-könyvem – Színek

“Kukucs! Kukkantsunk bele a könyvbe, és ismerkedjünk meg a körülöttünk lévő színekkel, és nevezzük meg a képen látható tárgyakat! A piciknek szóló könyv kerek kivágásaiba beleférnek az apró ujjacskák, sőt a kis lyukakon át is lehet kukucskálni!
A lapozó 9 hónapos kortól ajánlott.”

Antje Flad: Kukucs Könyvek – Ki kopog?

Kukucs! Ki sürög-forog az erdőben?
Told el az ujjaddal a kis képeket, és megtudod! Miközben a lapozó bájos rajzait nézegetve nagyokat kacagnak a legkisebbek azon, hogyan bújócskáznak az állatok, észrevétlenül fejlesztjük a finommotorikájukat is.

Fáy András: Állatmesék

Új sorozatunk,a Katicamesék neves magyar meseírók munkáiból,gyűjtéseiből válogat meséket. 
A szépen illusztrált könyvecskék azon 4-10 év közötti gyerekek számára készültek,akik már szeretik a meséket hallgatni illetve már maguk is tudják olvasni.Minden kötetben több mese található,így egy-egy “nekifutásra” egy-egy mese biztosan elolvasható,élvezhető. A könyvek ára lehetővé teszi,hogy a szülők megörvendeztethessék gyermekeiket a sorozat néhány kötetével.

Bartos Erika:  Garabonci Gréti szemüveges lesz

Bűbájos sorozat kis olvasóknak!
Gréti szörnyen féltékeny barátnőjére, aki szemüveget kap. Lizit ugyanis ettől kezdve gyerekek és tanárok egyaránt dicsérik. Gréti úgy gondolja, a figyelmet ő is magára vonhatná egy csillogó virágmintákkal díszített szemüveggel. Eljátssza hát a szemorvos előtt, hogy rosszul lát, így meg is kapja az áhított szemüveget. A bajok sorozata azonban akkor kezdődik, amikor a csodás eszközt használnia is kellene… 
Könnyen olvasható szöveg és rengeteg kép: a Garabonci Gréti sorozat kiváló a kezdő olvasóknak.

Bartos Erika: Te is voltál kicsi, dédpapa?

Hogyan lesz a kisbabából óvodás, majd iskolás gyerek, kamasz, felnőtt, szülő, nagyszülő és dédszülő? Hogyan követi a gyerekkort a felnőttkor, majd az időskor? Hogyan érlelik lelkünket a jó és rossz emlékek?

 Te is voltál kicsi, dédmama?

Hogyan lesz a kisbabából óvodás, majd iskolás gyerek, kamasz, felnőtt, szülő, nagyszülő és dédszülő? Hogyan követi a gyerekkort a felnőttkor, majd az időskor? Hogyan érlelik lelkünket a jó és rossz emlékek?

A majom – Kis felfedező zsebkönyvek –
Kis felfedező zsebkönyvek 31.

Szereted a majmokat? Melyik a legnagyobb majom? És a legkisebb? Melyikük a legügyesebb akrobata? És melyik a legokosabb? Mit esznek a majmok? Fedezd fel a majmok világát, megtudhatod, hogy élnek, mivel szórakoznak, s hogyan vágnak majompofát!

Szerző: nmvkadmin | Közzétéve: , telt el a közzététel óta
Skip to content